Binnen het Zilveren Kruis/Achmea-plusprogramma is het verplicht om elke twee jaar een visitatie uit te voeren.

Er zijn twee soorten visitaties:

  • Een combinatie visitatie is gekoppeld aan een (interne) HKZ of PLUS audit. Hierbij vinden de visitatie en audit op dezelfde dag plaats. De visitatie via Fys’Optima is kosteloos. Adviesprijs visitatie KNGF € 488,-.
  • De standaard visitatie is een volledige visitatie door twee visiteurs. Alle criteria voor praktijken die geen HKZ of PLUS status hebben komen aan bod. Kosten bedragen € 665,- all-in. Adviesprijs standaard visitatie KNGF € 863,- (exclusief reiskosten).