De dossiervorming is hét item van de Plus-audit. De EPD-check voorkomt dat dit een struikelblok wordt. De EPD-check levert een check op patiëntendossiers door een deskundige, onafhankelijke beoordelaar.

Voor wie?

  • Voor de praktijk die opgaat voor de Plus-audit.
  • Voor de beoordeling van de fysiotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn als onderdeel van de functionerings- en/of beoordelingscyclus.

Wat kun je verwachten?

  • Een beoordeling op afstand van geanonimiseerde dossiers.
  • Een beoordeling door een ervaren interne Plus-auditor.
  • Afhankelijk van de wens een eenmalige of periodieke check.
  • Een korte doorlooptijd.

Werkwijze

De beoordelaar van de patiëntendossiers krijgt middels een e-mail de geanonimiseerde dossiers toegezonden, of de beoordelaar van de patiëntendossiers krijgt toegang tot je EPD’s om zo op afstand de geselecteerde dossiers te benaderen.

Het resultaat

  • Een helder en duidelijk rapport over door de praktijk aangeleverde dossiers.
  • Een helder totaaloverzicht van de score van de therapeut/praktijk.
  • Een nadere specificatie op die onderdelen waar sprake is van een tekortkoming op, of afwijking van, de Plus-norm.

Tarief

€ 10,- per dossier. Alle prijzen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld.

Deel deze pagina: