Op donderdag 4 augustus is de Werkgevers Vereniging Fysiotherapie (WVF) officieel opgericht. Het doel van deze werkgeversvereniging is onder meer het onderhandelen over en het afsluiten van een nieuwe cao voor fysiotherapeuten in de vrijgevestigde fysiotherapiepraktijk.

Het oprichtingsbestuur bestaat uit Sandra van Wijngaarden (penningmeester), Han Kingma (voorzitter) en Mario van Til (secretaris). Zij vormen het tijdelijke bestuur tot een nieuw bestuur is benoemd op de eerste Algemene Ledenvergadering begin november 2016.

De brancheorganisatie KNGF is bezig met het werven van bestuursleden voor het definitieve bestuur voor de nieuwe werkgeversvereniging. Aan de hand van bestuursprofielen kunnen gegadigden op de vacante bestuursfuncties solliciteren. De selectie zal plaatsvinden tussen 12 september en 30 september 2016.

Het sollicitatieproces voor het bestuur verloopt via een onafhankelijke selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uit 5 leden. Deze bestaat uit: 1 KNGF bestuurder, 2 leden van de oude werkgeverscommissie en 2 leden namens het tijdelijk bestuur: Boris van der Vorst (FysioHolland) en Robert Versteegh (Fys’Optima).

Deel deze pagina: