Voor 2017 zijn er kleine veranderingen in de eisen met betrekking tot plus- en effectiviteitsaudits. We zetten ze hieronder op een rij. Voor beiden is Achmea vervallen, VGZ is toegevoegd bij de effectiviteitsaudit.

Plus

In criterium 7 kwaliteitszorg is het niet langer noodzakelijk een kwaliteitsjaarverslag te hebben. Wel is het zaak te laten zien dat je “systematisch uitvoering geeft aan bewaking, beheersing, evaluering en verbetering van de kwaliteit van zorg”. Dit volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. In feite is het niet meer per se noodzakelijk een kwaliteitsjaarverslag te hebben en is dit vervangen door een kwaliteitsmanagementsysteem. Een klantervaringsonderzoek en een aantoonbare PDCA daarop blijft.

In criterium 9 methodisch handelen zijn er meerdere aanpassingen:

• 9.4 Hulpvraag is extra in 2017 ten opzichte van 2016.
• 9.5 Verwachting van 2016 is weggelaten in 2017.
• 9.6 In 2017 worden de diagnostische verrichtingen en tests benoemd naast de bevindingen uit 2016.
• 9.7 Fysiotherapeutische diagnose/conclusie is weer aangepast naar richtlijn dossiervorming KNGF.
• 9.8 SMART formuleren hoofddoel, wordt ook hier naar een toelichting gevraagd.
• Behandelplan: 2016 aansluiting van hoofddoel en subdoelen op verwachting patiënt is vervallen –> hoofddoel en subdoelen sluiten aan op analyse verkregen informatie 2017.
• 9.12 2016 journaal gegevens –> vervangen naar fysiotherapeut-patiënt-contact 2017 volgens richtlijn dossiervorming KNGF.

Effectiviteit

In criterium 7 wordt dezelfde aanpassing gemaakt als bij de plusaudit. In criterium 9 zijn er ook hier aanpassingen:

• 9.1 FT diagnose/conclusie –> omschrijving van criteria is aangepast naar richtlijn dossiervorming van KNGF.
• 9.2 Bij niet SMART formuleren van hoofddoel staat nu ook de mogelijkheid voor een toelichting.
• 9.4 journaal registraties zijn vervangen door fysiotherapeut-patiënt-contacten. Omschrijving is ook hier aangepast naar de richtlijn dossiervorming van KNGF.

Deel deze pagina: