VGZ heeft Fys’Optima Beuningen (De Fysioo) de mogelijkheid geboden om het eerste kwartaal 2017 te verbeteren van startersovereenkomst naar generieke overeenkomst. Dit sluit aan bij het voorstel dat Fys’Optima gedaan heeft om niet alleen gedurende de eerst volgende behandelindexrapportage periode maar gedurende het gehele jaar je te verbeteren met daaraan gekoppeld het generieke tarief in plaats van het starterstarief. Dit lijkt ons reëel en ook motiverend voor de praktijk om hier aan te werken.

Administratieve truc!!!
Het contracteren a.d.h.v. van een behandelindex die loopt over 2 verzekeringsjaren leidt per definitie tot een hogere behandelindex dan wanneer je deze berekent over 1 verzekeringsjaar. Immers de VGZ verzekerden hebben gedurende 2 verzekeringsjaren het dubbele aan budget uit te geven dan bij 1 verzekeringsjaar. Dit wordt ervaren als een niet faire administratieve truc om de tarieven te drukken.

Voorbeeld: een verzekerde heeft in 2015 een pakket van 9 behandelingen fysiotherapie. In 2016 heeft deze verzekerde zich wederom voor 9 behandelingen verzekerd. Dit betekent dat hij in de indexperiode (laatste 2 kwartalen 2015 en eerste 2 kwartalen 2016) verzekeringsrecht heeft voor 18 behandelingen. Het effect op het behandelgemiddelde spreekt voor zich.

Fys’Optima heeft VGZ voorgesteld:

1. Contracteer voor 2017 op basis van de VGZ behandelindex 2015 i.p.v. de VGZ behandelindex over de periode juli 2015 – juni 2016
2. Biedt alle kwartalen de mogelijkheid om niet alleen van generiek naar intensief te gaan maar ook van starter naar generiek.

Deze informatie is ook met het KNGF gedeeld. Het KNGF zal dit eveneens meenemen in de gesprekken die zij met VGZ voeren.

 

 

Deel deze pagina: