Bijlage 5.5.6 check beoordeling patiëntendossier is nu beschikbaar. De bijlage is aangepast volgens de veranderingen in de criteria voor 2017 bij de Beheermodel, Plus en Effectiviteitsaudit. De veranderingen voor het Beheersmodel zetten wij voor u in deze info op een rijtje. In Infobrief 43 is dit gedaan voor de veranderingen in de Plus en de Effectiviteitsaudit audit.

Veranderingen 2017 in Beheersmodel audit

De Beheersmodel audit geldend vanaf 1 januari 2017 sluit met de kleine veranderingen beter aan op de KNGF richtlijn dossiervoering 2016. In criterium 5 methodisch handelen zijn de volgende criteria gewijzigd:

  • Vervallen is het criterium voor vastlegging gegevens rondom arbeidssituatie bij een relevante arbeidsgerelateerde/arbeidsgebonden indicatie.
  • Vervallen is het criterium voor vastlegging reden einde zorg.
  • 5.9 De analyse en conclusie moet alle elementen bevatten conform de richtlijn dossiervoering 2016.
  • 5.14 De noodzakelijke gegevens, die moeten zijn vastgelegd in de dagjournaals, volgen de SOAP systematiek.
  • 5.15 Bijstelling van het oorspronkelijk behandelplan (mits relevant). In 2017 zonder de toevoeging bijstelling bij langdurige (>12 behandelingen) zorgtraject.
  • 5.16 Verstrekken informatie en adviezen valt samen met afspraken onder het criterium zijn afspraken met patiënt vastgelegd.
download document (xlsx)
Deel deze pagina: