Fys’Optima beschikt over een praktijkkas die door en voor de Fys’Optima-partners is opgebouwd. Deze praktijkkas staat de Fys’Optima-partners ter beschikking om aan tijdelijke financieringsbehoefte te voldoen. De praktijk betaalt hiervoor 4% rente op jaarbasis.Bijna altijd is dit goedkoper dan lenen bij de bank. De ontvangen rente wordt toegevoegd aan de praktijkkas zodat het te verstrekken kapitaal jaarlijks groeit. Maar toch komt de bodem van onze praktijkkas in zicht. Hoe gaan we dit oplossen? Met crowdfunding.

Hoe werkt het?

Fys’Optima-partner Praktijk A heeft een financieringsbehoefte omdat zij een echoapparaat willen kopen. Aanschafwaarde € 15.000. Zij willen dit apparaat financieren. Fys’Optima denkt haar partners te kennen en verwacht dat praktijk A de rente en aflossing conform afspraak voldoet. Daarom financiert de praktijkkas € 7.500,00. Daarnaast wordt er een “obligatie” tegen 4% rente met een vooraf afgesproken looptijd uitgegeven voor de andere € 7.500,00. Hierop kunnen collega praktijken, praktijkhouders of medewerkers van de praktijk intekenen. Om privacy redenen weet alleen Fys’Optima wie de lening aanvraagt.

De kredietverlener ontvangt van Fys’Optima een overeenkomst waarbij Fys’Optima zijn/haar krediet koppelt aan het te financieren project. Mocht de kredietnemer onverhoopt niet aan zijn verplichtingen kunnen voldoen dan is de praktijkkas van Fys’Optima en de kredietverlener voor een gelijk deel gedupeerd. Mocht dit het geval zijn, wat tot nu toe nog nooit is gebeurd, dan geeft Fys’Optima volledige openheid van zaken.

Spelregels bij projecten tot en met 10.000 euro

  • Je kunt vooralsnog alleen inschrijven voor het volledige deel. Dit omdat anders de administratieve belasting te hoog wordt en er ook met administratiekosten gewerkt moet worden omdat het complexer wordt om bij te houden wie goed is voor welk deel en op tijd zijn/haar rente/aflossing ontvangt. Dit is niet wenselijk.
  • Kredietverstrekkers worden aangewezen op volgorde van aanmelding.
  • Je ontvangt binnen 5 werkdagen bericht of je aangewezen bent.

Waarom organiseert Fys'Optima dit?

1. De Fys’Optima-partner die kredietbehoefte heeft, betaalt een laag percentage rente;
2. De Fys’Optima-partner die krediet verstrekt, ontvangt een veel hoger percentage dan op zijn spaarrekening
3. We weten dat het risico gering is omdat we de praktijk kennen.
4. Hiermee maken we investeren in fysiotherapie makkelijker voor en door fysiotherapeuten. Dat voelt goed!

Projecten

Er zijn momenteel twee projecten waarop je kunt inschrijven:

- Projectnummer 001: € 7.500,= looptijd 2 jaar; inschrijfdatum sluit 17 juni 2017
- Projectnummer 002: € 5.000,= looptijd 1 jaar; inschrijfdatum sluit 17 juni 2017

Wanneer je geïnteresseerd bent in één van bovenstaande projecten, stuur dan een e-mail naar marcel.de.rouw@fysoptima.nl

 

Deel deze pagina: