Voor 2017 zijn er kleine veranderingen in de eisen met betrekking tot plus- en effectiviteitsaudits. We zetten ze hieronder op een rij. Voor beiden is Achmea vervallen, VGZ is toegevoegd bij de effectiviteitsaudit...

De strategische scan, als belangrijk onderdeel in het ondernemingsproces, is op het Fys’Optima-congres 2016 gepresenteerd. Praktijken kunnen zonder aanvullende kosten in aanmerking komen om samen...

Hoogtepunt van het Fys'Optima Jaarcongres 2016 was het ondertekenen van de intentieverklaring voor de samenwerking tussen het KNGF en Fys'Optima. Het uitgangspunt van deze samenwerking is...

In de voorgaande Infobrief hebben we de mogelijkheid aangereikt een bezwaarbrief te versturen naar de zorgverzekeraar. We ervaren dat CZ reageert op de bezwaarbrief met de volgende zinsnede: “Indien er valide redenen zijn voor groei...

Afgelopen week hebben VGZ en KNGF intensief bestuurlijk overleg gevoerd over de behandelindex (BI). Daarnaast is door de experts van beide organisaties uitvoerig...

In de voorgaande Infobrief hebben we de mogelijkheid aangereikt een bezwaarbrief te versturen naar de zorgverzekeraar. We adviseren iedereen er scherp op te zijn dat VGZ tijdig de bestaande overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd...

In de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is het een verplichting geworden om in de praktijk een klachtenfunctionaris beschikbaar te hebben. Het is dus zaak om iemand binnen het team hiertoe...

Op dinsdag 13 september a.s. vanaf 14:30 uur te Veenendaal wordt het eerste jaarlijkse Fys'Optima - SpotOnMedics Gebruikersoverleg georganiseerd. Als Fys'Optima-partner heb jij natuurlijk kosteloos...

HIT Profit is een onafhankelijke inkoopcombinatie voor ondernemers en organisaties in Nederland. Door de bundeling van marktkennis en het grote ledenaantal, realiseren ze een substantiële besparing. Meer dan 4.000 bedrijven zijn aangesloten...

Deel deze pagina: