Concept bedrijfsfysiotherapie

In de afgelopen jaren is er een tendens waarbij de verzekeringsgraad binnen de aanvullende verzekering lager is geworden.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om zich niet aanvullend te verzekeren of te kiezen voor een pakket met minder dekking. Veruit het grootste deel van de fysiotherapeutische zorg valt niet in de basisverzekering, maar in de aanvullende verzekering. De toegankelijkheid van fysiotherapie vanuit de basisverzekering is ook niet optimaal door het feit dat in dat geval de eerste 20 behandelingen zelf betaald dienen te worden ( danwel uit de aanvullende verzekering).

Al met al lijkt er een tendens waarbij vaker, om financiele redenen, niet gekozen wordt voor fysiotherapeutische behandeling, terwijl deze wel van belang is.   

Voor een bedrijf blijft de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers van groot belang. De verantwoordelijkheid (ook financieel gezien) is immers vrijwel volledig bij het bedrijf gelegd. Voor een bedrijf is het van belang dat een werknemer met lichamelijke klachten de juiste zorg krijgt en niet onnodig minder productief is of zelfs arbeidsongeschikt is.

Voor het ontsluiten van deze markt heeft Fys'Optima een bedrijfsconcept ontwikkeld om Fysiotherapie aan te bieden met het bedrijf als “trekker” en gedeeltelijke betaler.

De Fys'Optima partner is een deskundige en betaalbare partner bij het realiseren van fitte medewerkers en een lager verzuim.

Middels de HealthCheck wordt voor  de wrekgever in kaart gebracht waar mogelijke gezondheidsrisico’s aanwezig zijn bij de individuele medewerkers. Vervolgens kunnen verschillende specifieke programma’s worden aangeboden aan medewerkers om deze risico’s te verminderen.

Bij aanwezige klachten met of zonder arbeidsverzuim kan  een goede analyse worden gemaakt, waarbij niet alleen de klacht wordt onderzocht, maar ook specifiek de klacht in relatie tot het werk.  Uitgangspunt hierbij is dat er gedacht wordt vanuit werkmogelijkheden en niet, zoals vaak, vanuit werkbeperkingen. Interventies na een analyse worden voor een groot deel vergoed via de reguliere ziektekostenverzekering!

Daarnaast bestaat het concept uit het in kaart brengen van de ergonomische omstandigheden in het bedrijf. Ook het geven van preventieve trainingen voor verschillende doelgroepen, zoals tiltraining en training gezond beeldschermwerk zijn meegenomen.

Voor alle dienstverlening geldt dat de opdrachtgever centraal staat. Dienstverlening op maat dus.

Om toegang te krijgen tot het bedrijfsconcept stuur je even een mail naar info@fysoptima.nl

Gebruik van alle documentatie in deze database is voor Fys’Optima partners uiteraard zonder kosten.