HealthCheck / PMO met THP2

Ontsluit het bedrijfsleven voor je praktijk!

Zoals jullie weten hebben jullie als Fys’Optimapartner al sinds jaar en dag zonder kosten de beschikking over een digitale HealthCheck, die zowel binnen je fitnessgroepen als ook binnen het bedrijfsleven ingezet kan worden. Echter, deze software begint verouderd te raken en we zijn in 2017 op zoek gegaan naar een nieuwe partner waarmee het uitvoeren van HealthChercks en Periodieke Medische Onderzoeken (PMO) binnen bedrijven (en specifieke andere doelgroepen) verder geprofessionaliseerd kunnen worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat het bedrijfsleven als financier van zorg een steeds belangrijkere plaats in zal gaan nemen. Immers een arbeidsongeschikte medewerker kost de werkgever erg veel.. Daarbij is elke werkgever verplicht om aan haar medewerkers eens per 2 jaar een PMO aan te bieden.

Door onze samenwerking met THP2 Europe is er voor jullie per januari 2018 de unieke mogelijkheid ontstaan om als praktijk de potentie die het bedrijfsleven biedt te gaan ontsluiten met een professionele partner! Kijk voor meer informatie over THP2 op www.thp2.eu.

Uniek is dit zeker omdat je als Fys’Optimapartner geen licentiekosten betaalt (normaal € 1.980,- per jaar). Wij hebben met THP2 een centrale licentie ingekocht. Je betaalt dus alleen per uitgevoerde test een bedrag van € 4,50.

Je kunt nu dus zonder investering starten om bijvoorbeeld bedrijven tot je klant te maken of meer lifestyle rapporten te genereren met een professioneel en betrouwbaar systeem.

Stappenplan voor het gebruik van het THP2 Health Portal.

 • Praktijk volgt cursus
 • Praktijk vraag gebruik THP2 Health Portal aan via Fys'Optima
 • Fys'Optima zorgt voor overeenkomst met praktijk voor het gebruik hiervan
 • THP2 richt de basis configuratie in en neemt contact op met de praktijk voor een teamview sessie van max. 1 uur.
 • Indien er behoefte is aan extra uitleg, of aanpassing aan de basisconfiguratie gewenst is berekend THP2 de daarvoor benodigde uren en/ of voorrijkosten tegen € 85,- / € 85,- ( u.v. Waddeneilanden)
 • Communicatie voor het gebruik van het THP2 Health Portal altijd via support@thp2.eu

Om je te ondersteunen en goed op weg te helpen wordt er regelmatig een cursusdag georganiseerd. Alleen als je die gevolgd hebt kun je goed werken met het systeem.

Grijp die kans!

Om je te ondersteunen en goed op weg te helpen wordt er regelmatig een cursusdag georganiseerd. Alleen als je die gevolgd hebt kun je goed werken met het systeem en kun je dus zonder kosten vrijgeschakeld worden!

De volgende onderwerpen worden o.a. in de cursus besproken:

 • Inleiding over Integraal Gezondheidsmanagement en duurzame inzetbaarheid
 • Samenstellen van keuringen, welke onderdelen
 • Waardes van keuringen, normtabellen en databeheer
 • Het werken met het THP2 beheersysteem en het configureren van vragenlijsten en rapportages
 • Uitvoer keuring d.m.v. praktijk sessie in het lab van Seneca.
 • Bespreken van een individueel rapport met de keurling
 • Samenstellen van groepsrapportages en de presentatie daarvan
 • Hoe zet je PMO’s en Health Checks effectief in

  Locatie: HAN Seneca expertisecentrum voor sport, arbeid en gezondheid
  Adres: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33 in Nijmegen
  Kosten: € 95,00 per deelnemer

Stuur voor de eerstvolgende cursusdatum even een mailtje naar info@fysoptima.nl