Kwaliteit

Een van de kernwaarden binnen Fys’Optima is het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem. De basis hiervan vormt de ISO-HKZ norm waarbij toetsing plaats kan vinden via een externe audit. Differentiatie in fysiotherapiecontracten wordt bij een aantal zorgverzekeraars gemaakt op basis van HKZ (Zorg en Zekerheid), Plus audit/Effectiviteitstraject, Plus Zilveren Kruis.

Fys'Optima kan je op verschillende manieren ondersteunen bij het behalen of behouden van deze statussen.