Salarisadministratie

Salarisadministratie fysio’s kosteloos voor Fys’Optima praktijken.

Vanaf 1 januari 2023 zit de salarisadministratie voor alle fysiotherapeuten in het FysOptimapakket. Je mag hier gebruik van maken, hoeft niet. Geen sigaar uit eigen doos. De bijdrage FysOptima gaat in 2023 niet omhoog!*. Dus echt kosteloos. 

 

De uitvoerder van de salarisadministratie is ESJ, (moeder bedrijf van Fact4Fysio). 4 belangrijke criteria die de keus op ESJ hebben doen laten vallen:

 1. Zeer goed bekend met de verloning in de fysiotherapie
 2. NMBRS als softwarepakket
 3. Bewezen (service)kwaliteit
 4. De beste prijs/kwaliteit verhouding.

 

Dit zijn de spelregels:

De basis salarisadministratie bestaat uit het maandelijks verwerken van de salarisadministratie (op basis van de door de praktijkhouder ingevoerde mutaties in de salarisportal), inclusief de aangifte loonheffingen.

Indien de werkgever zelf een brutobedrag in de salarisportal invoert op basis van de omzet, dan is dit niet extra zolang ESJ dit bedrag zonder extra berekening toe kan passen op de salarisadministratie.

Wanneer ESJ een salarisberekening op basis van variabel loon (o.b.v. omzet) moet maken, wordt extra € 25,- per berekening per werknemer in rekening gebracht. Hieronder wordt verstaan:

periodiek variabel berekenen van het variabel loon op basis van de doorgegeven omzet (inclusief de doorbetalingsverplichting bij ziekte)

een afrekening (per maand/kwartaal/ halfjaar/ jaar) op basis van gerealiseerde omzet

 

Transparant:

Wat allemaal is inbegrepen en de mogelijkheden met bijbehorende tarieven, lees je in dit document. Heb je hier vragen over, doe dit dan bij voorkeur per e-mail.

Ook de volgende Human Resource (HR) functionaliteiten zijn kosteloos inbegrepen:

 • Digitaal personeelsdossier
 • Werknemersportaal
 • Verlofregistratie en aanvragen
 • Verzuimregistratie
 • Beoordeling en functioneringsgesprekken registratie
 • Opleidingen registratie
 • Declaraties indienen
 • Registratie verstrekkingen
 • Rapportages
 • Signaleringen
 • Digitaal ondertekenen & genereren documenten

 

Super belangrijk:

Wanneer je gebruik gaat maken van de samenwerking met ESJ dan dien je dit voor 1 oktober 2023 kenbaar te maken door dit formulier te mailen naar info@fysoptima.nl. Meld je de praktijk aan na 1 oktober dan maak je in het jaar volgend op het eerste jaar na 1 oktober gebruik van deze faciliteit.

- Opzeggen bij je huidige salarisadministratie dien je zelf te doen. Let er daarbij op dat er kantoren zijn (waaronder SpotOnMedics Personeel) die een opzegging voor 1 oktober vereisen!

- Gebruik je NMBRS voor salarisadministratie dan krijg je 50% korting op de opstartkosten mits er een export wordt aangeleverd aan ESJ. Deze export verloopt ALTIJD (vanwege privacy) via de praktijk.

Deze deal kon alleen tot stand komen doordat we het met elkaar doen!

 

Fys'Optima: Salarisadministratie kosteloos.

Voor 1 oktober 2023 aanmelden!                                                                                                                             

Ik ben reeds klant bij ESJ. Moet ik mij dan toch aanmelden?

Antwoord:

Alleen wanneer je praktijknaam Fys’Optima bevat dan is aanmelden niet nodig. In alle andere gevallen kan ESJ niet weten dat je Fys’Optima Partner bent en is aanmelden noodzakelijk.

Momenteel heb ik nog niemand in dienst maar ik hoop dat hier zeer binnenkort verandering in komt. Kan ik mij dan ook al aanmelden?                                       

Antwoord:

Ja, dat kan.     

Wat gebeurd er met onze korting naar SOM wanneer wij enkel nog het fysioOne en intelligence afnemen.  Dit moeten wij uiteraard meenemen in een berekening in kostenbesparing.              

Antwoord:

Wanneer je bij SpotOnMedics FysioOne, Financieel, Personeel en Intelligence afneemt (alle 4!) dan ontvang je als Fys’Optima Partner 30% korting. Wanneer je 3 of minder diensten afneemt dan ontvang je 25% korting.                                                

In hoeverre is de dienstverlening van SOM Personeel vergelijkbaar met het pakket dat nu wordt aangeboden?

Antwoord:

Middels het document “overzicht prijzen FysOptima 22” wat bij de infobrief van dinsdag 27 oktober is ingesloten, kun je zien wat wel en wat niet inbegrepen is. In de infobrief van 29 oktober is nader toegelicht wat de gratis onderdelen zijn van de HR module. Om te voorkomen dat er een partner stelt “FysOptima heeft gezegd dat…” is het beter dat de praktijk zelf de vergelijking maakt.                                                                                       

Heeft FysOptima bij de onderhandelingen met de partijen als uitgangspunt genomen de gemiddelde dienstverlening die de deelnemende praktijken hebben?

Antwoord:

Er is uitgegaan van de mogelijkheden die NMBRS biedt en de service die de aanbieders willen verlenen tegen welke prijs. Er is een overzicht van de dienstverlening uitgewisseld met de partijen die een aanbieding wilden doen. Op basis hiervan zijn een offertes uitgebracht. 

Zijn alle medewerkers inbegrepen?

Antwoord:

FysOptima heeft altijd uitsluitend een financiële bijdrage gevraagd voor de therapeuten en nooit voor de ondersteunende medewerkers. Omdat het logisch is dat de loonadministratie voor ALLE medewerkers door 1 administratiekantoor wordt gevoerd, worden de kosten voor de medewerkers waarvoor geen Fys’Optima bijdrage wordt gevraagd, apart in rekening gebracht. De kosten bedragen € 10,= per loonstrook.           

Wanneer worden extra kosten in rekening gebracht bij variabel salaris?

Antwoord:

Indien je zelf een brutobedrag in de salarisportal invoert op basis van de omzet, dan is dit niet extra zolang ESJ dit bedrag zonder extra berekening toe kan passen op de loonstrook. Als er bijvoorbeeld een vast salaris van toepassing is, en er moet elke maand aanvullende een bruto bedrag (% van de omzet) afgerekend worden, dan kan het bruto bedrag zelf ingevoerd worden in de portal. 

Indien er zelf een berekening gemaakt wordt op basis van omzet x % = totale loonkosten, dan is dit niet extra wanneer de werkgever de totale loonkosten zelf invoert in de portal. ESJ past dan geen controle toe op het ingevoerde bedrag, maar controleert wel of de loonberekening correct is.

Wanneer ESJ een salarisberekening op basis van variabel loon (o.b.v. omzet) moet maken, wordt extra € 25,- per berekening per werknemer in rekening gebracht. Hieronder wordt verstaan:

maandelijks variabel berekenen en invoeren van het variabel loon op basis van de doorgegeven omzet (inclusief het berekenen van het gemiddelde salaris van de doorbetalingsverplichting bij ziekte) door ESJ.

een afrekening (per kwartaal/ halfjaar/ jaar) op basis van gerealiseerde omzet. Dit is het geval als er een vast garantiesalaris per maand berekend wordt, en ESJ moet berekenen en invoeren wat er afgerekend moet worden op basis van de doorgegeven omzet. Het bedrag van € 25,- wordt in dat geval ook maar 1x per kwartaal/ half jaar/ jaar in rekening gebracht.

Welke Human Resource (HR) functionaliteiten zijn kosteloos inbegrepen?

Antwoord:

 • Digitaal personeelsdossier
 • Werknemersportaal
 • Verlofregistratie en aanvragen
 • Verzuimregistratie
 • Beoordeling en functioneringsgesprekken registratie
 • Opleidingen registratie
 • Declaraties indienen
 • Registratie verstrekkingen
 • Rapportages
 • Signaleringen
 • Digitaal ondertekenen & genereren documenten

Wat is Daywize?

Antwoord:

Daywize is een aanvullend HR systeem, en kan optioneel gekozen worden als schil over Nmbrs. Hierin worden extra HR functionaliteiten aangeboden, zoals een workflow voor beoordelingsgesprekken, functiegebouw, trainingen en opleidingen, extra registratie mogelijkheden van verlofsoorten, en recruitment. Hiervoor worden extra kosten per medewerker per maand berekend, plus eenmalige implementatie kosten.

Daywize kan altijd op een later moment aangeschaft worden, en staat los van de salarisverwerking.

Hoe zit het als een medewerker verlof wil, voor zwangerschap of geboorteverlof. Alles waarbij contact met UWV gezocht moet worden, verzorgen jullie dit dan ook?

Antwoord:

Wij kunnen de aanvragen voor diverse uitkeringen bij UWV ook verzorgen (geboorteverlof, zwangerschapsverlof, betaald ouderschapsverlof).

Maar dit zal altijd extra in rekening gebracht worden omdat dit geen deel uitmaakt van de basisdienstverlening.

O.b.v. jouw antwoord kan ik de vervolgvraag van de praktijken raden: hoeveel extra tijd en wat kost dat?

Antwoord:

Dit is wisselend omdat elke aanvraag anders is. Als mijn collega een aanvraag indient dan kost dat gemiddeld € 100,-, maar in de basis wordt dit op basis van uren x tarief in rekening gebracht.

Wij hebben vast salaris, maar daarbij altijd een toevoeging percentage voor pensioenbijdrage en een aanvullende overuren en reiskosten. Hoort dit bij het 0.- tarief voor de fysio's??

 

* Aan een inflatiecorrectie op basis van CBS/tariefontwikkeling gaan ook wij niet ontkomen.