Strategische scan

De strategische scan, als belangrijk onderdeel in het ondernemingsproces, is op het Fys’Optima-congres 2016 gepresenteerd. Praktijken kunnen zonder aanvullende kosten in aanmerking komen om samen met Fys’Optima deze strategische scan voor hun praktijk uit te voeren.

De basis van ondernemen bestaat uit onderbouwde keuzes maken en die succesvol operationaliseren, zodat doelen gerealiseerd worden. Dat klinkt eenvoudig, maar vergt van de praktijk inzicht in haar huidige situatie zoals externe markt, interne omgeving en financiële staat. Samen met de missie en visie kunnen op basis daarvan onderbouwde keuzes gemaakt worden. Het operationaliseren van die strategische keuzes in concrete plannen van aanpak en het vervolgens implementeren van die plannen vergt vervolgens ook aandacht, kennis en structuur.

Wil je ook aan de slag met je praktijkstrategie of wil je meer inzicht in de SWOT-analyse van je praktijk? Vraag hierover meer informatie aan!

Opleiding Praktijkcoördinator

Uiteraard willen we ook goede ondersteuning bieden om interne competenties en kennis over ondernemen te verbreden. Hierdoor worden de mogelijkheden op het vertalen van plannen naar concrete implementaties vergroot.

Bij Fys'Optima merken we er steeds meer een behoefte bestaat aan een praktijkcoördinator. Dat kan iemand zijn die naast zijn functie als fysiotherapeut deze rol kan pakken of een persoon die dit voor meerdere praktijken kan uitvoeren. Fys'Optima heeft opleidingspartner Feducon gevraagd om een leergang praktijkcoördinator op te zetten. Deze staat inmiddels in de steigers en zal in het voorjaar 2017 starten. Hierover ontvang je in november meer informatie.

Leerlijn Ondernemen binnen de fysiotherapie

Een praktijk die bij je past, een organisatie die werkt volgens jouw visie. Een bedrijf waar het leuk is om te werken en dat gericht is op het belangrijkste: de patiënt. Toch is het juist aansturen van de praktijk iets dat het ten koste gaat van datgene wat je het liefste doet: het behandelen van de patiënt. Hoe richt je je praktijk zo in dat je kan blijven doen wat je wilt op een manier die bij jou past. Hoe doe je dit in een omgeving die continu verandert?
 
Net als bij het behandelen van een patiënt is een verantwoorde, gestructureerde en systematische aanpak een belangrijke voorwaarde. Pas na een eerlijke en goed uitgevoerde analyse werk je aan plannen om de organisatie die kant op te krijgen die jij wilt. Tegelijk bepaal je de juiste methode om te controleren of je ook daadwerkelijk komt waar je wilt zijn en vooral wat je moet doen om op tijd bij te sturen.

Op een bedrijfskundige manier naar je eigen praktijk kijken is voor veel zorgprofessionals nieuw. Het vraagt tijd, inzet en de wil om op een andere manier te leren kijken naar je praktijk. Leerlijn "Ondernemen binnen de fysiotherapie" gaat je hier zeker bij helpen.

Via opleidingspartner Feducon wordt door middel van de Leerlijn "Ondernemen binnen de fysiotherapie" op een gestructureerde manier alle relevante bedrijfskundige onderwerpen behandeld. Van strategie tot marketing en van leiderschap tot financieel management. De ervaring leert dat het gestructureerd en verantwoord aansturen van je organisatie je veel oplevert. Het biedt ook de rust en de tijd om te doen waar je het beste in bent en wat je het leukste vindt: het behandelen van patiënten.

De volledige leerlijn start in december en bestaat uit vijf cursussen en duurt 10 dagen. Je kunt ervoor kiezen om de hele leerlijn te volgen, maar je kunt ook kiezen voor een enkele cursus.

Deel deze pagina: