In de voorgaande Infobrief hebben we de mogelijkheid aangereikt een bezwaarbrief te versturen naar de zorgverzekeraar. We ervaren dat CZ reageert op de bezwaarbrief met de volgende zinsnede: “Indien er valide redenen zijn voor groei, zoals bijvoorbeeld een praktijkovername, verschuiving in de markt, toename marktaandeel CZ in uw regio of meer uitvoering selectieve inkoopdossiers CZ staan wij open voor uw voorstel tot aanpassing.”

Fys'Optima denkt dat deze reactie onvoldoende openingen biedt. In reactie hierop kan de reactie van de praktijk hierop zijn:

Zoals u zelf aangeeft kunnen er talloze reden zijn voor groei. Aangezien er talloze voorziene en niet voorziene reden kunnen zijn voor groei is het niet verstandig om hier afspraken over te maken. Het voorstel van onze praktijk is daarom om geen signaleringsmoment af te spreken gebaseerd op de praktijkomzet. Het lijkt ons reel om een signaleringsmoment af te spreken op basis van het absolute behandelgemiddelde CZ 2016. Ons voorstel is daarom als volgt: het signaleringsmoment met de daarbij behorende tariefsverlaging treedt in wanneer het absolute behandelgemiddelde CZ 2016 met een marge van 10% overschreden wordt.

Wanneer je de bezwaarbrief nog niet verzonden hebt dan kun je dit nog steeds doen. Download de door ons voorgestelde brief. 

download bezwaarbrief CZ
Deel deze pagina: