Zoals je weet heeft Zilveren Kruis Achmea besloten om de oude Plusovereenkomst te verlaten en een nieuwe Plus te creëren: KNGF-Plus. Wanneer je besluit om hier niet aan deel te nemen, dan zit je tot 2019 vast aan het basistarief. Dit is een verschil van € 4,25 per behandeling in jouw nadeel.

Deze beleidswijziging betekent weer veel werk en onzekerheid voor jou: 

-    Je moet je includeren voor KNGF-Plus, wat veel inschrijfwerk met zich meebrengt 
-    Intervisie en visitatie moeten worden georganiseerd;
-    Je hebt maar tot eind mei de tijd om je in te schrijven voor het Plusprogramma.

Mede omdat Fys'Optima de organisatie hiervan faciliteert neemt inmiddels meer dan 30% van de praktijken deel aan de nieuwe Plus van Zilveren Kruis Achmea! Fys'Optima biedt jou ook de mogelijkheid om het includeren voor je te regelen. Met een positief besluit committeert je je aan het deelnemen aan intervisie en visitatie. Je kan dit zelf organiseren, maar uitbesteden aan Fys'Optima leek jouw collegapraktijkhouders vaak verstandiger om één of meerdere redenen:

1.    Visitatiekosten zijn gelijk of goedkoper (goedkoper wanneer je ook Plus bent voor CZ/Menzis of De Friesland, kosteloos wanneer je HKZ gecertificeerd bent);
2.    Intervisiegroep wordt samengesteld op basis van de interesse van de deelnemer (bijvoorbeeld: de fysiotherapeut die echografist is kan zich opgeven voor de intervisiegroep Echografie).
3.    Je hoeft niet op zoek naar collegapraktijk(en) die met jou de intervisie willen doen (eis: minimaal twee praktijken; maximaal acht deelnemers)
4.    Je krijgt een intervisiecoach die aansluit bij de affiniteit van de intervisiegroep (intervisiecoach mag niet werkzaam zijn in de deelnemende praktijk)
5.    Wil de fysiotherapeut, om wat voor reden dan ook, wisselen van intervisiegroep dan regelen we dit zowel organisatorisch als administratief
6.    Bij ziekte of vakantie van de intervisiecoach regelt InPraktijk vervanging zodat de gereserveerde tijd niet verloren gaat;
7.    Eén aanspreekpunt voor alle vragen m.b.t. KNGF-plus en de organisatie hiervan.

Wat kost het wanneer je intervisie en visitatie via Fys'Optima organiseert?

Intervisie: € 150,00 per deelnemer per jaar. Dit bedrag is bij Fys'Optima vrijgesteld van btw!
Visitatie: Normaal: € 665,00 inclusief btw, reistijd en reiskosten. Wanneer je HKZ en/of Plus/Effectiviteit praktijk bent: kosteloos (KNGF adviesprijs: € 863,00 exclusief reiskosten).

Wanneer je jouw transitieovereenkomst om wilt zetten naar KNGF-Plus in samenwerking met Fys'Optima, neem dan contact met ons op via 041 63 30 6 22 en vraag naar Hiltje of Corinne. Zij kunnen jou alles vertellen over de aanmelding, intervisie en visitatie of desgewenst een afspraak maken bij jou op de praktijk om nader kennis te maken. 

 

Deel deze pagina: