CZ en Menzis hebben opnieuw praktijken geselecteerd voor de beheersaudit. Dit gebeurt als je behandelgemiddelde afwijkt. Middels een audit moet je kunnen aantonen dat je voldoet aan de minimale eisen van kwaliteit. Hiervoor gelden op dit moment twee auditcriteria: versie 2015 1.2 en versie 2016 2.0. Dit zijn richtlijnen voor je verslaglegging, vastgesteld door de beroepsgroep.

In de versie van 2016 2.0 zijn enkele veranderingen doorgevoerd:

  • De kleur oranje heeft plaatsgemaakt voor de kleur groen
  • 1.1: nu ook de inschrijving in Het Keurmerk Fysiotherapie
  • 5.8: vastlegging arbeidsgerelateerd/arbeidsgebonden is vervallen
  • 5.10 conclusie/FT diagnose heet nu analyse en conclusie, maar is inhoudelijk hetzelfde
  • 5.11 (5.12 voor 2015 versie 1.2): vastlegging geplande verrichtingen/prestaties is nu: vastlegging van de aard van de gekozen verrichtingen.
  • 5.14 (5.15 voor 2015 versie 1.2) vastlegging uitgevoerde verrichtingen in de dagjournaals is nu: vastlegging van de noodzakelijke gegevens in de dagjournaals.
  • 5.16 (5.17 voor 2015 versie 1.2) vastlegging afspraken was een oranje veld, maar is nu een wit veld.
  • 5.22 reden einde zorg is sinds 2016 geen criterium meer.

Er zijn op dit moment twee versies, omdat er midden in het jaar een wijziging is geweest in de richtlijnen verslaglegging. Daarom is er een versie 2.0 gemaakt. Omdat de selectieperiode over heel 2016 geldt, word je er niet op afgerekend als je je dossiers nog bijhoudt volgens versie 2015 1.2. Wel raden we je aan om vanaf nu versie 2016 2.0 aan te houden. Deze versie bevat de laatste wijzigingen in de richtlijn verslaglegging, met alle aangepaste criteria.

Deel deze pagina: