Op 6 april j.l. vond weer het gebruikersoverleg plaats tussen SpotOnMedics en een afvaardiging van Fys’Optima-praktijken die FysioOne gebruiken. Van beide kanten wordt dit overleg als zeer zinvol ervaren. De plannen worden besproken, er worden prioriteiten gesteld, klachten afgehandeld en concrete verbeterpunten afgesproken.

In de afgelopen anderhalf jaar zijn we vijf keer bijeen geweest, waarvan één grote gebruikersbijeenkomst in september 2016. Deze bijeenkomst wordt gehouden voor alle aangesloten praktijken. In september 2017 wordt deze opnieuw gehouden met nog meer aandacht voor interactiviteit en het kunnen ingaan op individuele vragen. Alle verslagen van de bijeenkomsten zijn door jullie uiteraard terug te lezen. Deze zijn te vinden op FysioDataBase.nl onder Fys’Optima Algemeen > 04. SpotOnMedics.

SpotOnMedics Academy

De lancering van de SpotOnMedics Academy begin mei dit jaar zal voor gebruikers zorgen voor nog meer mogelijkheden om alles wat het pakket te bieden heeft ook te leren kennen. In de SpotOnMedics Academy worden nieuwe releases/updates van het systeem behandeld, wijzigingen in Financieel en Personeel en actuele wetgeving. Daarnaast zal elke praktijk wensen en actiepunten kunnen inbrengen. Prioriteitsbepaling in ontwikkeling van het pakket zal dan voor een groter deel ook door de uitgebrachte stemmen van gebruikers bepaald worden.

Ook deelnemen aan het gebruikersoverleg?

Bij de start van het gebruikersoverleg is afgesproken dat na ongeveer twee jaar de gebruikers in het overleg wisselen. Een nieuw beperkt aantal afgevaardigden kan dan deelnemen aan dit overleg. Om de voortgang te behouden willen we dit gestaffeld doen. Dit betekent dat in het gebruikersoverleg van december 2017 eventueel een aantal nieuwe gebruikers de plaats kunnen innemen van een aantal huidige gebruikers. De twee kleine bijeenkomsten vinden plaats in het centraal gelegen Harskamp en duren ongeveer drie uur per keer. Via info@fysoptima.nl kun je je aanmelden als je per 2018 zitting wilt nemen in het gebruikersoverleg. Heb je nog een interessante tip voor gebruikers? Laat dit ons dan ook weten!

Deel deze pagina: