Nieuws

Fys'Optima Huurprijsonderzoek 2023

29 augustus 2023

Omdat huisvestingskosten na personeelskosten waarschijnlijk de grootste kostenpost van je praktijk zijn, hebben we je gevraagd deel te nemen aan het huurprijsonderzoek. Hiermee hopen we inzicht te geven in hoe jullie huisvestingskosten zich verhouden tot collega praktijken. Uiteindelijk hebben 43 praktijken deelgenomen aan het onderzoek. 

Aangezien een beperkt aantal praktijken met een grote geografische spreiding heeft deelgenomen is het niet mogelijk om conclusies aan het onderzoek te verbinden. De resultaten dienen dan ook in dit licht te worden bezien. Uiteraard geven de resultaten wel enig inzicht en kunnen ze dienen als handreiking om wat meer inzicht te krijgen in de diversiteit van kosten en praktijkhuisvesting.

Download hier het huurprijsonderzoek.