Ondersteuning

Om ervoor te zorgen dat zorgverleners rust en ruimte hebben voor de cliënt zien wij ontzorging ervan als erg belangrijk.

Of het nu gaat om het voeren van een accurate boekhouding, het ontwikkelen van het personeelsbeleid of hulp bij strategische vraagstukken: Fys’Optima helpt je graag verder.

 

Facturatie & incasso

Fys'Optima biedt jou de mogelijkheid nota’s van patiënten die niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn over te nemen. Deze faciliteit omvat het versturen van de nota, en (zo nodig) drie herhaa...

Personeel en organisatie

Het is praktisch onmogelijk om als kleinere organisatie een P&O-functionaris ter beschikking te hebben. Maar als Fys’Optima-praktijken kunnen we een P&O-adviseur 'delen', waardoor deze betaalbaar ...

Praktijkcoördinatie

De praktijkcoördinator is jouw rechterhand en zorgt dat de praktijkorganisatie in vertrouwde handen is, zodat de zorgverleners rust en ruimte hebben voor de cliënt. Je kunt eraan denken om de onder...

Salarisverwerking

Praktijken met personeel zijn verplicht een loonadministratie en personeelsdossier bij te houden. Maar hoe werkt de salarisadministratie, wat heb je nodig en waar moet je op letten bij het samenstellen van een personeelsdossier?

Gemak

Met SpotOnMedics Personeel voer je digitaal je personeelsadministratie. Ook alle therapeuten hebben met de mobiele app toegang tot hun eigen online portaal. Je kunt altijd en overal bij je personeelsgegevens en wijzigingen worden direct doorgevoerd.

Loonstrook

Als praktijk registreert je medewerkers in het online portaal. Met de persoonlijke inlog op de mobiele app kan iedereen bij zijn eigen gegevens en loonstrook. Men kan verlof en verzuim registreren en raadplegen. Ook alle arbeidsdocumenten zijn hier vindbaar. De ziektedagen staan direct in het overzicht. Je kunt gebruik maken van het platform dat meer tijd en ruimte geeft om de praktijk te managen en de administratieve afhandeling en registratie wordt verlicht. Ook worden checklijsten en verzuimprotocollen geboden.

Geen SpotOnMedics-gebruiker?

Geen probleem! Je hoeft geen gebruiker te zijn van de agenda of het EPD van SpotOnMedics.

Aanmelden

Vermeld eventueel dat je overstapt van SalarisHuys naar SpotOnMedics Personeel. SpotOnMedics zal contact met je opnemen helpen bij overstappen en opzeggen. Gebruik daarvoor deze opzegbrief

download flyer
aanmelden

Strategische scan

Ondernemen is onderbouwde keuzes maken en die vervolgens succesvol operationaliseren. Zo worden gestelde doelen gerealiseerd. Dat klinkt eenvoudig, maar het vergt van de praktijk inzicht heeft in haar huidige situatie.

Denk hierbij aan zaken als de externe markt, interne omgeving en financieel positie. Samen met de missie en visie van jouw praktijk kunnen op basis daarvan onderbouwde keuzes worden gemaakt. Het operationaliseren van die strategische keuzes in concrete plannen van aanpak en het vervolgens structureel werken aan implementatie van die plannen vergt aandacht, kennis en structuur.

Fys’Optima biedt via in-company training en beschikbaar stellen van tools, concrete dienstverlening en ondersteuning aan op dit terrein. Alle Fys’Optima-partners kunnen hier nu zonder extra kosten gebruik van maken.

Werkwijze

  1. Er wordt een eerste gesprek gepland tussen een Fys’Optima-coach en de contactpersoon van de praktijk. In dit gesprek worden doel en inhoud van de strategische scan besproken en worden relevante praktijkgegevens uitgewisseld.
  2. Na dit eerste gesprek ontvangt de contactpersoon documenten, om op diverse terreinen concrete gegevens te verzamelen.
  3. De coach maakt op basis van alle gegevens van de praktijk en deskresearch het strategisch praktijkrapport.
  4. In een tweede gesprek worden de uitkomsten van het rapport besproken. Dit kan leiden een strategisch plan voor de komende jaren. Ook wordt besproken hoe jouw praktijk de slag van strategie naar operationele implementatie gaat maken.

Wil je ook aan de slag met jouw praktijkstrategie of wil je meer inzicht door een gedegen SWOT-analyse? Vraag dan vrijblijvend informatie hierover aan.

Telefonische bereikbaarheid

24/7 telefoonservice Fys’Optima:

"de praktijk altijd persoonlijk bereikbaar"

Voor je patiënt kun je 24/7 (dag en nacht en zelfs in het weekend) bereikbaar zijn. Niet alleen om ze de beste service te bieden, maar ook om te voorkomen dat een potentiële cliënt naar een andere praktijk gaat omdat hij jou niet te pakken krijgt.

Uit onderzoek blijkt dat cliënten die geen gehoor of een antwoordapparaat krijgen, sneller geneigd zijn om een andere praktijk te bellen. Daarnaast blijken veel cliënten het hinderlijk te vinden wanneer het zorgproces wordt verstoord door het beantwoorden van de telefoon door hun zorgverlener.

Voordelen

24/7 persoonlijk bereikbaar voor je cliënten

Geen abonnementskosten: Je betaalt dus nu alleen gesprekskosten als de telefoon ook werkelijk door ons wordt opgenomen.

Flexibel: je bepaalt helemaal zelf wanneer doorschakelen gewenst is. Dat hoef je ook niet van te voren aan te geven. Van elk gesprek direct een E-mail notificatie in je mailbox.

Professioneel: persoonlijke en naar de wensen van jouw praktijk beantwoording door getrainde telefonistes.

Het resultaat

Bestaande cliënten worden direct telefonisch geholpen. Nieuwe cliënten worden persoonlijk te woord gestaan en de kans dat een potentiele cliënt een andere praktijk belt is daarmee aanzienlijk verkleind. Er ontstaat meer rust tijdens het consult of behandeling. Ergernissen van cliënten, omdat de zorgverlener tijdens het consult of de behandeling gestoord wordt door de telefoon, worden voorkomen.

Tarief Fys'Optima-partners

€ 1,05 per call (3 minuten), exclusief. BTW.