Kernwaarden

Samenwerken en delen

Door samenwerking en delen zijn Fys’Optima-partners in staat de klanten van hun praktijken een hogere kwaliteit te bieden. Vele handen maken licht werk.

Overtreffen van de klantverwachting

Met de 3 B’s (boeien, binden en beleven) werken Fys’Optima-partners continu aan het overtreffen van de klantverwachting. Fys’Optima ondersteunt daarbij.

Professioneel georganiseerd zijn

Fys’Optima-partners zijn goed gestructureerd en georganiseerd. Ze gebruiken ons eigen interne kwaliteitsmanagementsysteem.

Laatste nieuws

17 feb

Hugo de Jonge: geen wettelijk verbod op flexwerk in de zorg

In het kort:Het kabinet wil het aantal flexwerkers in de zorg terugdringen.De vele uitzendkracht...
14 feb

Patiënt kiest niet automatisch de voorkeursfysio

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke regierol in het zorgstelsel bij het inkopen van goede en doe...
31 jan

Update kwaliteitshandboek januari 2020

Update kwaliteitshandboek januari 2020 Deze update geeft invulling aan de wijziging/actualisering...
31 jan

De nieuwe wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is onlangs aangenomen als nieuwe ...
Benodigdheden
Diensten aan bedrijven
Praktijkinrichting
Kwaliteitsmanagement
Marketing en Communicatie
Ondersteuning
Opleidingen
Software