Instructies, leefregels en oefeningen bespreken en meegeven voor thuis hebben we binnen Fys’Optima altijd belangrijk gevonden. Zo belangrijk dat SmartFysio hiervoor, tot 2017, centraal werd ingekocht...

Fys’Optima houdt op vrijdag 22 september 2017 de wegwijs- en inspiratiedag. Met elkaar gaan we de actuele zaken in de fysiotherapie bespreken, hebben we het over ondernemen en uiteraard kun je ervaren waar je als...

Inkoop van zorg door zorgverzekeraars is een dynamisch gebeuren. Voor onze praktijken is het lastig en ook moeilijk om er een consistent beleid op te voeren vanuit de praktijk. Hierover krijgen we dan ook regelmatig vragen.

Praktijkondersteuner, administratief medewerker, receptioniste of baliemedewerker. Hoe je functienaam ook is, je hebt een dynamische rol in de front- of backoffice van een fysiotherapiepraktijk. Je bent de spin in het web binnen het team...

Lees de handleidingen en maak een keuze met welke module je aan de slag wilt gaan. De module Feedback Proces en Uitkomsten is verplicht is gesteld vanuit de verzekeraar om minimaal 1 keer voor 1 januari 2019 te hebben behandeld. Aangezien je deze module als...

CZ en Menzis hebben opnieuw praktijken geselecteerd voor de beheersaudit. Dit gebeurt als je behandelgemiddelde afwijkt. Middels een audit moet je kunnen aantonen dat je voldoet aan de minimale eisen van kwaliteit. Hiervoor gelden op dit moment twee auditcriteria...

Onze samenwerkingspartner Intramed organiseert een aantal ‘Om de tafel’ sessies voor Fys’ Optima-partners, om je de mogelijkheden van Intramed te tonen. Hieraan kunnen maximaal 15 praktijkeigenaren of -managers aan deelnemen. Intramed laat je tijdens deze twee uur durende...

Recent is de aangepaste norm voor fysiotherapiepraktijken gepubliceerd. Fys’Optima heeft bij de samenstelling hiervan mee mogen werken. De nieuwe norm vervangt het oude certificatieschema voor extramurale fysiotherapiepraktijken uit 2005.

IVAK organiseert voor het KNGF-Plus programma de intervisie en visitatie. Met de ervaring die we hebben opgedaan bij de organisatie van de IOF’s rond de eeuwwisseling zijn de intervisie bijeenkomsten van IVAK zo ingericht ... 

Deel deze pagina: