Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement is voor de Fys’Optimapartner  een vanzelfsprekendheid. Alle samenwerkingspartners van Fys’Optima, van zorgverzekeraar tot leveranciers, weten dit. Fys’Optima en haar partners staan voor kwaliteit en innovatie.

Wanneer het aan Fys’Optima ligt, is er één kwaliteitsmanagementmodel. Helaas denkt de externe omgeving hier anders over waardoor er diverse vormen zijn die veel overlap kennen. Maar ook hier geldt: de Fys’Optimapartner bepaalt; Fys’Optima faciliteert.

Goed om te weten: omdat iedere Fys’Optimapartner verplicht is een vorm van kwaliteitsmanagement te voeren, zijn de kosten verdisconteert in de bijdrage. Alle vormen worden op deze website gepresenteerd.

 

Auditbegeleiding

De dag is daar dat de audit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De spanning is voelbaar in de gehele praktijk. "Hebben we alles nu daadwerkelijk goed op orde? Of toch nog wat gemist?"DoelstellingD...

Beheersanalyse Behandelindex

Iedereen kent de behandelindex. Wat je er ook van vindt, we hebben ermee te maken. Aan de behandelindex verbinden zorgverzekeraars consequenties voor jullie praktijk.Een beheersaudit, een contract m...

Beleidsplan en jaarverslag

Het maken van een beleidsplan en jaarverslag is niet voor iedereen zomaar te doen: Nadenken over en beschrijven wat je missie en visie zijn. En hoe vertaal je dit naar haalbare doelen? Op wat voor man...

EPD-checks

De dossiervorming is hét item van de KNGF Plus-visitatie en de HKZ-audit. De EPD-check voorkomt dat dit een struikelblok wordt. De EPD-check levert een check op patiëntendossiers door een deskundige...

HKZ-certificering

Waarom HKZ certificeren?Deze vraag is aan diverese HKZ gecertificeerde praktijken gesteld. De reactie was unaniem: "We zijn er ons van bewust dat het bij de grote zorgverzekeraars niet leidt tot een...

HKZ Implementatiecoaching

Naast de normale begeleiding op afstand bij het komen tot een kwaliteitsmanagementsysteem, kun je ook gebruik maken van een coach op coaching op locatie bij implementatie. Wanneer je als praktijk graa...

HKZ Onderhoudscoaching

Wanneer je als praktijk onvoldoende tijd kunt vinden om het gehele kwaliteitsmanagementsysteem op niveau te houden, biedt coaching op locatie bij onderhoud goede ondersteuning.Wat mag je verwachten?...

Intervisie

Vanaf 2020 is intervisie een onderdeel van het Landelijke Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL  (KRF NL).Deze actieve manier van leren levert 12 accreditatiepunten op na het deelnemen aan twee inte...

Praktisch kwaliteitsmanagementsysteem

Praktisch Kwaliteitsmanagementsysteem  Het praktisch kwaliteitsmanagement systeem heeft als doel dat de praktijk voldoet aan wet en regelgeving en beroepsstandaarden. Onderstaande items maken...

Workshop dossiervorming

Dossiervorming is het belangrijkste punt voor de beheersaudit. Nog niet zo handig met dossiervorming? Dan kan deze workshop uitkomst bieden. De workshop beheersaudit dossiervorming is een aanvulling ...

Zorg1 praktijkaudit

Doel van Zorg1 is het stimuleren van zorgvernieuwing (o.a. door de inzet van online) en het inzichtelijk maken van de kwaliteit en waarde toevoeging van de geleverde zorg. De nieuwe werkwijze stimulee...