Praktisch kwaliteitsmanagementsysteem

Praktisch Kwaliteitsmanagementsysteem  

Het praktisch kwaliteitsmanagement systeem heeft als doel dat de praktijk voldoet aan wet en regelgeving en beroepsstandaarden.

 

Onderstaande items maken deel uit van dit begeleidingspakket:

 

Kwaliteitsdocumenten

Door middel van het invullen van de QuickScan auditcriteria brengen we voor jouw praktijk in kaart op welke gebieden we de praktijk nog kunnen ondersteunen.

Je krijgt de beschikking over kwaliteitsdocumenten waarmee je de eigen praktijk organisatie in kaart brengt.

(Indien de praktijk vanuit een HKZ certificering komt voldoet de praktijk direct aan de quickscan, in kaart brengen is niet meer nodig.)

 

Procesbeschrijving

Jouw praktijk krijgt een persoonlijke kwaliteitscoach toegewezen. Deze coach doorloopt samen met jou de benodigde documenten van het handboek om te kunnen voldoen aan wet en regelgeving, beroepsstandaarden en het kwaliteitsmanagementsysteem van Fys’Optima.

De door jou beschreven documenten worden door de kwaliteitscoach beoordeeld en voorzien van feedback en adviezen.

Dit contact vindt voornamelijk plaats via e-mail en de validatie procedure van het handboek.  

(Indien de praktijk vanuit een HKZ certificering komt behoud de praktijk de coach die reeds al betrokken was bij de praktijk.)

 

Zelfevaluatietool dossiercheck

Met behulp van dit document breng je zelf eenvoudig het correct gebruik van de richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering en eventuele hiaten in de dossiervorming voor jouw praktijk in kaart.

(Indien de praktijk vanuit een HKZ certificering komt heeft de praktijk de bijlage 5.5.6 van het handboek al in het bezit) 

 

Management review en systeembeoordeling

Omdat je gebruik maakt van ons format zijn ook alle onderdelen van het verplichte kwaliteitsjaarverslag van de beroepsgroep beschreven. Door middel van het beleidsplan en jaarverslag maak je een beoordeling om jouw kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren op basis van o.a. klanttevredenheid, doelmatigheid en professioneel handelen.

(Indien de praktijk vanuit een HKZ certificering kan de praktijk in overleg met de coach bepalen of het huidige format beleidsplan/jaarverslag behouden blijft (HKZ norm) of het (verkorte) format beleidsplan/jaarverslag praktisch kwaliteitsmanagementsysteem)

 

Audit

Fys'Optima verzorgt voor jouw praktijk de planning, aanmelding en uitvoering van een audit zodra jouw kwaliteitscoach aangeeft dat de praktijk aan alle voorwaarden voldoet. Je krijgt vooraf een auditplan en na afloop van de interne audit een audit rapport.

(Indien de praktijk vanuit een HKZ certificering komt betekent dit dat er niet meer jaarlijks een audit plaatsvindt maar 1 keer per 2 jaar een interne audit)

 

Onderhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem

Fys'Optima begeleidt je in het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem, gerelateerd aan de wet en regelgeving en toetst het systeem eenmaal per twee jaar door middel van een interne audit.

 

Praktisch Kwaliteitsmanagementsysteem: 

Het Praktisch Kwaliteitsmanagementsysteem is een kwaliteitsmanagementsysteem waarbij de praktijk de processen zodanig heeft ingericht dat zij voldoet aan de geldende wet-en regelgeving en beroepsstandaarden en richtlijnen. 

 

Wat mag je verwachten?

  1. Middels een Quickscan wordt in kaart gebracht waar eventueel nog stappen te maken zijn om te voldoen aan  de geldende wet-en regelgeving en beroepsstandaarden en richtlijnen.
  2. Voor het vastleggen van de processen kan gebruik worden gemaakt van het online kwaliteitshandboek van Fys'Optima/InPraktijk. 
  3. Feedback op het beleidsplan en jaarverslag.
  4. Begeleiding door een coach zowel gedurende de implementatiefase als tijdens de onderhoudsfase. 
  5. Eenmaal in de twee jaar zal de IvAK audit plaatsvinden waarbij gewaardeerd wordt op de geldende wet-en regelgeving en beroepsstandaarden en richtlijnen. Tevens is er ruimte voor het spiegelen van de praktijk en sparren met de auditor. 

 

Fys'Optima monitort continu de geldende wet-en regelgeving en beroepsstandaarden en richtlijnen. Bij wijzigingen hierin wordt door hen de update van het handboek gefaciliteerd. 

In het handboek is er tevens meer informatie te vinden over de geldende wet-en regelgeving en beroepsstandaarden en richtlijnen. Daarnaast kan de online omgeving gebruikt worden voor het bijhouden van onderhoud en het opvolgen van de PDCA van de praktijk. 

 

Inzet van de praktijk:

  1. Gemotiveerde collega's die het belang van een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem onderschrijven.
  2. Eén vast contactpersoon van de praktijk die samenwerkt met de coach.
  3. De contactpersoon heeft basiskennis van werken met online systeem, email en word. 
  4. De praktijk heeft structureel tijd voor de implementatie en het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem. 

 

In het kort:

Het Praktisch Kwaliteitsmanagementsysteem is een kwaliteitsmanagementsysteem waarbij de praktijk de processen zodanig heeft ingericht dat zij voldoet aan de geldende wet-en regelgeving en beroepsstandaarden en richtlijnen. Eenmaal per twee jaar ondergaat de praktijk een audit door een onafhankelijk auditbureau waarbij er getoetst wordt of de praktijk inderdaad voldoet en handelt conform de geldende wet-en regelgeving en beroepsstandaarden en richtlijnen.