Beheersanalyse Behandelindex

Iedereen kent de behandelindex. Wat je er ook van vindt, we hebben ermee te maken. Aan de behandelindex verbinden zorgverzekeraars consequenties voor jullie praktijk.

Een beheersaudit, een contract met een lager/hoger tarief, het 'mogen' meedoen met Plus of behandelplannen of het verliezen van de Plus status van je praktijk. Het zijn allemaal mogelijke consequenties.

Het is dus belangrijk dat je weet hoe je sturing kunt geven aan de behandelindex van je praktijk. Daarom heeft Fys'Optima hier een instrument voor ontwikkelt: de Beheersanalyse Behandelindex. Kortweg BaBi. De BaBi levert de praktijk op basis van een grondige analyse een plan van aanpak voor beheer van de behandelindex van de praktijk.

Wat je verwachten mag:

Aan de hand van vooraf verzamelde gegevens door de praktijk wordt er een eerste analyse gemaakt. Vervolgens bespreken we deze analyse in de praktijk met, bij voorkeur alle beslissingsbevoegden (maten). Bij deze gelegenheid wordt tevens ontbrekende informatie verzameld. Het traject wordt afgesloten met een praktisch te gebruiken eindrapport met een plan van aanpak en adviezen op basis van de analyse.

We staan voor wat we doen!

Daarom is er na 9 maanden wederom een contactmoment om de resultaten te bespreken.

Tarief

€ 807,73 (excl. BTW)

Geïnteresseerd of behoefte aan meer informatie? Stuur een e-mail naar info@fysoptima.nl.