HKZ Onderhoudscoaching

Wanneer je als praktijk onvoldoende tijd kunt vinden om het gehele kwaliteitsmanagementsysteem op niveau te houden, biedt coaching op locatie bij onderhoud goede ondersteuning.

Wat mag je verwachten?

• Een veelal reeds bekende professionele coach komt langs om het kwaliteitsmanagementsysteem te ouderhouden.
• In een viertal dagdelen onderzoekt hij/zij of alles (kwaliteitshandboek, beleidsplan en  jaarverslag) up-to-date is en zo niet maakt hij/zij dit (samen met de praktijk) up-to-date.
• Het doelstelling- en activiteitenplan zal worden onderzocht en waar mogelijk acties geïnitieerd of uitgevoerd. 
• De patiëntendossiers worden onderzocht op het gewenste niveau (richtlijn-, plus- of beheersniveau).
• Hij/zij is indien gewenst aanwezig bij het werkoverleg voor inhoudelijke terugkoppeling op de uitgevoerde werkzaamheden.
• De interne audit wordt uitgevoerd.

Inzet van de praktijk

• Gemotiveerde collega’s die het belang van een goed werken kwaliteitsmanagementsysteem onderschrijven.
• Eén vaste contactpersoon in de praktijk die samenwerkt met de coach.
• Dat de contactpersoon basiskennis heeft van automatisering en met name goed kan werken in Word.
• Dat er voorafgaand aan de coaching op locatie tijd wordt vrijgemaakt om te sparren met de collega. 

Resultaat

• Een naar behoren werkend kwaliteitsmanagementsysteem.
• Het permanent werken aan een goede praktijkvoering.

Tarief

Naast de reguliere begeleiding bij het HKZ-proces bieden we deze coaching op locatie bij onderhoud aan tegen kostprijs, 4 dagdelen €1.253,56. Alle prijzen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld.