EPD-checks

De dossiervorming is hét item van de KNGF Plus-visitatie en de HKZ-audit. De EPD-check voorkomt dat dit een struikelblok wordt. De EPD-check levert een check op patiëntendossiers door een deskundige, onafhankelijke beoordelaar.

Voor wie?

Voor de praktijk die opgaat voor de KNGF Plus-visitatie of HKZ-audit.

Voor de beoordeling van de fysiotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn als onderdeel van de functionerings- en/of beoordelingscyclus.

Wat kun je verwachten?

Een beoordeling op afstand van geanonimiseerde dossiers.

Een beoordeling door een ervaren interne auditor.

Afhankelijk van de wens een eenmalige of periodieke check.

Een korte doorlooptijd.

Werkwijze

De beoordelaar van de patiëntendossiers krijgt middels een e-mail de geanonimiseerde dossiers toegezonden, of de beoordelaar van de patiëntendossiers krijgt toegang tot je EPD’s om zo op afstand de geselecteerde dossiers te benaderen.

Het resultaat

Een helder en duidelijk rapport over door de praktijk aangeleverde dossiers.

Een helder totaaloverzicht van de score van de therapeut/praktijk.

Een nadere specificatie op die onderdelen waar sprake is van een tekortkoming op, of afwijking van, de betreffende norm.

Tarief

€ 15,74 per dossier. (excl. BTW)