Beleidsplan en jaarverslag

Het maken van een beleidsplan en jaarverslag is niet voor iedereen zomaar te doen: Nadenken over en beschrijven wat je missie en visie zijn. En hoe vertaal je dit naar haalbare doelen? Op wat voor manier denk je het personeelsbeleid vast te stellen?

Wij hebben hiervoor een format beschikbaar welke je goed kan helpen de eerste aanzet te doen en met behulp van feedback komen we tot een uitstekend resultaat. Het jaarverslag is opgebouwd volgens de standaard van het KNGF (kwaliteitsjaarverslag) met aanvullingen vanuit HKZ.

Doelstellingen

Praktijkhouder handvatten bieden bij het nadenken over de toekomst van de praktijk en de benodigde maatregelen op een beheerste manier implementeren.

Wanneer het document gezamenlijk is opgesteld garanderen we dat de HKZ-audit of KNGF Plus-visitatie op dit onderdeel geslaagd is.

Wat kun je verwachten?

Coaching via de mail middels een vaste coach bij het formuleren van missie/visie en het op basis van de verkregen gegevens uit: ontvangen klachten/ opmerkingen, patiënttevredenheidsonderzoek, interne audit en evalueren jaardoelen en plannen jaaractiviteiten.

Tarief

€ 207,18 excl. BTW.