HKZ-certificering

Waarom HKZ certificeren?

Deze vraag is aan diverese HKZ gecertificeerde praktijken gesteld. De reactie was unaniem: "We zijn er ons van bewust dat het bij de grote zorgverzekeraars niet leidt tot een hoger tarief maar de structuur die HKZ onze praktijk biedt, willen we niet kwijt." Het is een genot om praktijken die om deze reden kwaliteitsmanagement voeren, te faciliteren.    

Wat mag je verwachten?

  • De praktijk werkt de door Fys’Optima aangereikte procesbeschrijvingen uit en krijgt hierop feedback van de coach.
  • Toegang tot het digitale kwaliteitshandboek waarin per hoofdstuk beschreven staat waar minimaal aan voldaan moet worden.
  • Opbouwende feedback op het beleidsplan van de praktijk.

De structuur en beschrijvingen in het kwaliteitshandboek, de begeleiding van de coach op procedures in de hoofdstukken en de vragen die met de coach besproken kunnen worden, maken het voor de praktijk op eenvoudige wijze mogelijk te komen tot een werkbaar kwaliteitsmanagementsysteem. 
Zodra de praktijk klaar is voor auditering, volgt er een interne audit op de praktijk. Naar aanleiding hiervan krijgt de praktijk feedback, waarbij eventuele laatste aanpassingen gemaakt kunnen worden en puntjes op de welkbekende ï worden gezet. Pas wanneer praktijk en coach ervan overtuigd zijn dat de audit met vlag en wimpel wordt volbracht, wordt de externe audit aangevraagd. 

Na de certificering

Dan is het aan de praktijk om de kwaliteitscultuur verder uit te bouwen. Fys'Optima ondersteunt de praktijk hierbij middels: 

  • Automatische updates van het kwaliteitshandboek (zowel qua inhoud als in instrument)
  • Jaarlijkse audit georganiseerd door Fys'Optima
  • Feedback op het beleidsplan
  • Continue monitoring van wet- en regelgeving. Updates worden verwerkt in het handboek.

Hoeveel kost het?

Er is een tegeltjeswijheid die luidt: Kwaliteitsmanagement kost geld. Geen kwaliteitsmanagement kost meer.
Iedere Fys'Optimapartner heeft binnen haar lidmaatschap de keus voor een kwaliteitsmanagementsysteem naar keuze. Dit is inbegrepen. Wil je bijvoorbeeld naast Praktijkregister SKF ook HKZ gecertificeerd zijn dan betaal je hiervoor € 50,00 per maand. Ook dan zijn alle bovengenoemde zaken inbegrepen.