Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement is voor de Fys’Optimapartner  een vanzelfsprekendheid. Alle samenwerkingspartners van Fys’Optima, van zorgverzekeraar tot leveranciers, weten dit. Fys’Optima en haar partners staan voor kwaliteit en innovatie.

Wanneer het aan Fys’Optima ligt, is er één kwaliteitsmanagementmodel. Helaas denkt de externe omgeving hier anders over waardoor er diverse vormen zijn die veel overlap kennen. Maar ook hier geldt: de Fys’Optimapartner bepaalt; Fys’Optima faciliteert.

Goed om te weten: omdat iedere Fys’Optimapartner verplicht is een vorm van kwaliteitsmanagement te voeren, zijn de kosten verdisconteert in de bijdrage. Alle vormen worden op deze website gepresenteerd.

 

Zorg1 praktijkaudit

Doel van Zorg1 is het stimuleren van zorgvernieuwing (o.a. door de inzet van online) en het inzichtelijk maken van de kwaliteit en waarde toevoeging van de geleverde zorg. De nieuwe werkwijze stimulee...

Beleidsplan en jaarverslag

Het maken van een beleidsplan en jaarverslag is niet voor iedereen zomaar te doen: Nadenken over en beschrijven wat je missie en visie zijn. En hoe vertaal je dit naar haalbare doelen? Op wat voor man...

EPD-checks

De dossiervorming is hét item van de KNGF Plus-visitatie en de HKZ-audit. De EPD-check voorkomt dat dit een struikelblok wordt. De EPD-check levert een check op patiëntendossiers door een deskundige, onafhankelijke beoordelaar.

Voor wie?

Voor de praktijk die opgaat voor de KNGF Plus-visitatie of HKZ-audit.

Voor de beoordeling van de fysiotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn als onderdeel van de functionerings- en/of beoordelingscyclus.

Wat kun je verwachten?

Een beoordeling op afstand van geanonimiseerde dossiers.

Een beoordeling door een ervaren interne auditor.

Afhankelijk van de wens een eenmalige of periodieke check.

Een korte doorlooptijd.

Werkwijze

De beoordelaar van de patiëntendossiers krijgt middels een e-mail de geanonimiseerde dossiers toegezonden, of de beoordelaar van de patiëntendossiers krijgt toegang tot je EPD’s om zo op afstand de geselecteerde dossiers te benaderen.

Het resultaat

Een helder en duidelijk rapport over door de praktijk aangeleverde dossiers.

Een helder totaaloverzicht van de score van de therapeut/praktijk.

Een nadere specificatie op die onderdelen waar sprake is van een tekortkoming op, of afwijking van, de betreffende norm.

Tarief

€ 10,- per dossier. Alle prijzen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld.

ZKA Plus / KNGF Plus

Voldoe je aan de inclusiecriteria die Zilverenkruis Achmea (ZKA) stelt voor deelname aan het Plusprogramma dan zijn er 2 essentiële onderdelen waaraan de praktijk moet voldoen: de (entree)visitatie e...

Visitatie

Binnen het Zilveren Kruis/Achmea-plusprogramma is het verplicht om elke twee jaar een visitatie uit te voeren.In het jaar van aanmelding moet een Entreevisitatie met goed gevolg worden afgelegd al...

Intervisie

Fysiotherapeuten die deelnemen aan het KNGF-plusprogramma zijn verplicht om jaarlijks aan drie intervisiesessies deel te nemen. Voor niet-deelnemers die ingeschreven staan in het CKR, zijn deze sessie...

Workshop dossiervorming

Dossiervorming is het belangrijkste punt voor de beheersaudit. Nog niet zo handig met dossiervorming? Dan kan deze workshop uitkomst bieden. De workshop beheersaudit dossiervorming is een aanvulling op het proces naar de beheersaudit. In de workshop worden presentaties gehouden, casussen uitgewerkt en vinden discussies met feedback plaats.

De workshop wordt in-company georganiseerd voor een of meerdere praktijken. Het maximum aantal deelnemers is 15. Deze workshop is geaccrediteerd voor 2 punten in het CKR register kwaliteitsdeel.

Doelstellingen

Therapeuten handvatten bieden bij adequate dossiervorming, met de eisen van de beheersaudit als leidraad.
De kansen om te slagen voor een Beheersaudit vergroten.

Inhoud

  • Klinisch redeneren als basis van dossiervorming.
  • Formuleren van SMART-doelstellingen.
  • Het gebruik van klinimetrie.
  • Aanpassen van behandeldoel/behandelplan tijdens het traject.
  • Formuleren van de voortgang via behandeljournaals/dagjournaals.

Organisatie

Duur 2 uur: in overleg te plannen.
Duur 4 uur: hierbij wordt de workshop uitgebreid met oefenen van een goede dossiervoering.

Tarief

Duur 2 uur: € 365,- vrij van BTW.
Duur 4 uur: € 575,- vrij van BTW.

pre-Beheerstoetsing

Je hebt, samen met je collega’s, hard gewerkt om alle dossiers op orde te hebben conform alle eisen van de beheersaudit. Om er zeker van te zijn dat alles klopt, is er de pre-Beheerstoetsing. Het sl...

Beheersanalyse Behandelindex

Iedereen kent de behandelindex. Wat je er ook van vindt, we hebben ermee te maken. Aan de behandelindex verbinden zorgverzekeraars consequenties voor jullie praktijk.

Een beheersaudit, een contract met een lager/hoger tarief, het 'mogen' meedoen met Plus of behandelplannen of het verliezen van de Plus status van je praktijk. Het zijn allemaal mogelijke consequenties.

Het is dus belangrijk dat je weet hoe je sturing kunt geven aan de behandelindex van je praktijk. Daarom heeft Fys'Optima hier een instrument voor ontwikkelt: de Beheersanalyse Behandelindex. Kortweg BaBi. De BaBi levert de praktijk op basis van een grondige analyse een plan van aanpak voor beheer van de behandelindex van de praktijk.

Wat je verwachten mag:

Aan de hand van vooraf verzamelde gegevens door de praktijk wordt er een eerste analyse gemaakt. Vervolgens bespreken we deze analyse in de praktijk met, bij voorkeur alle beslissingsbevoegden (maten). Bij deze gelegenheid wordt tevens ontbrekende informatie verzameld. Het traject wordt afgesloten met een praktisch te gebruiken eindrapport met een plan van aanpak en adviezen op basis van de analyse.

We staan voor wat we doen!

Daarom is er na 9 maanden wederom een contactmoment om de resultaten te bespreken.

Tarief

€ 745,- (excl. BTW)

Geïnteresseerd of behoefte aan meer informatie? Stuur een e-mail naar info@fysoptima.nl.

HKZ Onderhoudscoaching

Wanneer je als praktijk onvoldoende tijd kunt vinden om het gehele kwaliteitsmanagementsysteem op niveau te houden, biedt coaching op locatie bij onderhoud goede ondersteuning.Wat mag je verwachten?...

HKZ Implementatiecoaching

Naast de normale begeleiding op afstand bij het komen tot een kwaliteitsmanagementsysteem, kun je ook gebruik maken van een coach op coaching op locatie bij implementatie. Wanneer je als praktijk graa...

HKZ-certificering

Het HKZ-certificeringtraject wordt opgestart middels een introductiedocument en een startgesprek met de coach. De praktijk krijgt een vaste coach/begeleider vanuit Fys’Optima. De kosten voor begel...