Nieuws

Hugo de Jonge: geen wettelijk verbod op flexwerk in de zorg

17 februari 2020

In het kort:

Het kabinet wil het aantal flexwerkers in de zorg terugdringen.

De vele uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp'ers ondermijnen de continuïteit en kwaliteit. Eerdere suggestie dat er een verbod komt op zzp'ers in de zorg was 'te kort door de bocht'. De Jonge wil beter werkgeverschap en sector-specifieke werkcodes.

Geen onverhoedse maatregelen

Zorgminister Hugo de Jonge is er niet op uit de vele zzp'ers in de zorg het leven zuur te maken, suste hij donderdag. Het kabinet gaat 'geen onverhoedse maatregelen' nemen, zei hij. 'We kunnen gewoon niemand missen in de zorg.'

Zelfstandigenorganisaties in de zorg reageerden vorige week als door een wesp gestoken op een tv-interview met De Jonge. Daarin zou de minister hebben gehint op een wettelijk verbod op zzp'ers in delen van de zorg. 'Een kort door de bocht kwalificatie', aldus De Jonge.

Het kabinet stelt al langer dat de balans tussen werknemers in loondienst en externe medewerkers in de zorg is doorgeschoten.

Van de 1,2 miljoen mensen die in de zorg werken, is 15% zzp'er, uitzendkracht of gedetacheerd. 'We moeten oppassen voor wat dat doet met de kwaliteit en de continuïteit,' aldus De Jonge.

Zzp'ers krijgen meer

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken gaat binnenkort in gesprek met de sector over welke klussen wel door een opdrachtnemer kunnen worden uitgevoerd en welke thuishoren bij een vaste werknemer. Vooral in de thuiszorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg dienen werknemers steeds vaker hun ontslag in om vervolgens hetzelfde werk te gaan doen als zzp'er. 

Van de 1,2 miljoen mensen die in de zorg werken, is 15% zzp'er, uitzendkracht of gedetacheerd. Die ontwikkeling is funest, want de overgebleven werknemers zien hun taken steeds zwaarder worden, bijvoorbeeld omdat avond-, weekend- en nachtdiensten door zelfstandig personeel kan worden geweigerd. Ook zien zij dat hun zelfstandige collega's vaak netto meer verdienen. 'Die neerwaartse spiraal moeten wij zien te doorbreken', zegt De Jonge.

De minister zint op branchespecifieke werkcodes die vastleggen dat inhuurtarieven voor externe medewerkers in 'redelijke verhouding' staat tot de lonen van vast personeel. Daarbij mag van externen ook worden verwacht dat ze avond- en weekenddiensten meedraaien. 

Flexpools

Ook wil De Jonge werkgevers prikkelen om samen flexpools op te zetten met vaste medewerkers die op verschillende locaties kunnen inspringen om 'ziek en piek' op te vangen.

Maar ook zzp'ers zouden onderling zo'n flexpool kunnen organiseren, bemenst door zelfstandigen die kwaliteit van dienstverlening kunnen garanderen. Daarnaast moeten werkgevers in de zorg meer doen om tegemoet te komen aan de wensen van hun personeel. Zo moeten werknemers meer autonomie krijgen en meer zeggenschap over wanneer zij worden ingeroosterd.

De Jonge wil dat zorgverleners per regio nog voor de zomer met een programmatische aanpak komen voor het behoud van hun werknemers. Daarnaast ziet hij een rol voor de zorgverzekeraars. Als inkopers van zorg kunnen zij fungeren als stok achter de deur, door een maximum te stellen aan het percentage flexwerk.

Bron: AcademieNieuwezorg