Nieuws

Mailen en chatten als zorgprofessional

01 oktober 2020

Conventionele e-mail, zonder ‘passende technische en organisatorische maatregelen’, voldoet niet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Sinds 16 mei 2019 is een nieuwe norm voor e-mailen in de zorg, de Nederlandse Technische Afspraak 7516 (NTA 7516), beschikbaar. De NTA 7516 gaat over alle ad hoc communicatie, waaronder het gebruik van e‐mail,  chat- en messenger applicaties (gmail,hotmail,whatsapp, etc, al dan niet aangeboden via een berichtenportaal). Deze norm maakt duidelijk wat met betrekking tot het mailen van persoonlijke gezondheidsinformatie in de zorg nodig is, zodat aan de AVG wordt voldaan. 

 

Bij het opstellen van de norm is een groot aantal eisen en wensen van patiënten en consumenten meegenomen. Er is balans tussen ‘veilig’ en ‘gemakkelijk’. Bij gebruiksgemak is de voorwaarde dat er uitwisseling mogelijk is, onafhankelijk van de gekozen oplossing. Met andere woorden: net als bij ‘gewone’ mail moeten de verschillende systemen met elkaar kunnen uitwisselen. Daarin zit ook een belangrijk deel van de meerwaarde van deze NTA.

 

Moet ik als zorgaanbieder aan NTA 7516 voldoen?

De NTA is gebaseerd op de AVG. In de AVG staat dat mailen mag, maar dat dat veilig moet. 

NTA 7516 beschrijft de eisen waaraan je moet voldoen wanneer je medische gegevens wilt uitwisselen met andere professionals of patiënten/cliënten. NTA 7516 is in die zin dus een verduidelijking van de AVG. 

 

Mailen of chatten als zorgprofessional dat kan veilig, als je voldoet aan de NTA 7516. 

 

De NTA is niet verplicht, maar als niet voldoet aan de NTA 7516 dan moet je als zorgaanbieder niet mailen of chatten met andere professionals of patiënten/cliënten.

(hiermee wordt bedoeld onbeveiligd mailen/ chatten, gmail,hotmail,whatsapp etc)

 

Hoewel je als organisatie zelf mag beoordelen of je aan de NTA 7516 voldoet, moet je wel leveranciers gebruiken die gecertificeerd zijn voor (delen van) de NTA 7516.