Nieuws

Nieuwe cursusdagen THP2

19 januari 2023

Ontsluit het bedrijfsleven voor je praktijk met THP².

Nieuwe cursus dagen gepland voor 2023.

Het uitvoeren van Periodiek Vitaliteit of Medisch Onderzoek (PMO, PVO) voor bedrijven en individuen is nu actueler dan ooit.

Wij zijn ervan overtuigd dat het bedrijfsleven als financier van zorg een steeds belangrijkere plaats in zal gaan nemen. Immers een arbeidsongeschikte medewerker kost de werkgever erg veel geld. 

Het behalen van bedrijfs- en ondernemersambities vraagt om een gedegen gezondheidsbeleid voor alle werknemers. Vergrijzing en een slechte leefstijl zijn maatschappelijke ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het behalen van bedrijfsambities. Het is daarom van groot belang dat werknemers zo lang mogelijk gezond blijven en gemotiveerd naar het werk gaan.

Door de samenwerking met THP² Europe en Fys’Optima is er een unieke mogelijkheid ontstaan om als praktijk de potentie die het bedrijfsleven biedt te gaan ontsluiten met een professionele partner! 

THP² is een managementsysteem waarin het hele proces van gezondheidschecks en aanbevelingen voor activiteiten gezamenlijk automatisch verwerkt worden. Met dit systeem is het mogelijk om gezondheidsrisico’s in een vroeg stadium te ontdekken door gezondheidsscreening op zowel individueel- als groepsniveau. 

THP² gezondheidsanalyse systemen systemen ondersteunen je bij de uitvoer van gezondheidschecks en PMO’s d.m.v. de automatische verwerking van alle relevante vragenlijsten en fysieke metingen.

Kijk voor meer informatie over THP² op www.thp2.eu. 

Om je inzicht te geven, en je op weg te helpen met en met de uitvoer van Periodiek Medisch Onderzoek organiseert THP² weer een aantal cursusdagen waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Inleiding over Integraal Gezondheidsmanagement en duurzame inzetbaarheid
  • Het werken met het THP² beheersysteem 
  • Samenstellen van keuringen, vragenlijsten en individuele- en groepsrapportages
  • Validiteit en betrouwbaarheid van metingen 
  • Waardes van keuringen, normtabellen en databeheer
  • Uitvoer keuring d.m.v. praktijk sessie in het lab
  • Bespreken van een individueel rapport met de keurling
  • PMO’s, PVO’s en Health Checks effectief inzetten als verdienmodel

Cursusdagen:

Nijmegen:  locatie HAN Seneca       9 maart   2023  
Drachten:   locatie kantoor THP²    30 maart  2023

Kosten: € 95,- per deelnemer inclusief lunch.

Stuur voor je aanmelding van de gekozen cursusdatum even een mailtje naar info@THP2.eu