Nieuws

Nieuwe items in het beleidsplan jaarverslag 5.5.7 2020

12 oktober 2020

In januari 2020 is er een update van het beleidsplan en Jaarverslag geweest. Hierin zijn een aantal belangrijke wijzigingen toegevoegd aan de hand van de HKZ norm. Het niet doorvoeren van deze wijzigingen kan tot afwijkingen leiden tijdens de HKZ audit. Voorkom extra werk achteraf en verwerk de wijzigingen in het beleidsplan en jaarverslag!

 

Nieuwe items in het beleidsplan jaarverslag 2020 

SMART Formuleren van Doelstellingen

Hoofdstuk 4: 4.2 Activiteitenplan en interne auditplanning 20yy

 • De interne audit planning is opgenomen in het activiteitenplan.

Hoofdstuk 5: 5.2.4. Overzicht interne evaluatie kwaliteitssysteem

 • Analyse van de interne audit en de daaruit gekomen doelstellingen/verbeterpunten

Hoofdstuk 5: 5.2.6. Overzicht professioneel handelen medewerkers

 • Analyse van de functioneringsgesprekken en de daaruit gekomen doelstellingen/verbeterpunten

Hoofdstuk 5: 5.2.8. Beoordelingssysteem algemeen

 • Evaluatie van samenwerkingspartners en inkoop en uitbesteding

 

In het voorbeeld beleidsplan Jaarverslag zijn nieuwe items met groen opgenomen. 

 

Smart formuleren van doelstellingen in het beleidsplan

 

SMART kwaliteitsdoelen in het meerjaren kwaliteitsbeleid

De HKZ-norm fysiotherapiepraktijken, versie 2016 vereist dat praktijk:

 • De gewenste kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening heeft vastgelegd in een meerjaren kwaliteitsbeleid
 • Het meerjaren kwaliteitsbeleid kwaliteitsdoelen bevat die SMART geformuleerd zijn.
 • Landelijke en eigen indicatoren gebruikt om sturing en verbetering mogelijk te maken.

 

 

Een duidelijke samenhang bestaat tussen de thema’s 1,2 en 3:

Het kwaliteitsbeleid wordt vertaald naar kwaliteitsdoelen, die vervolgens meetbaar worden gemaakt met de indicatoren.

 

Praktijk kan haar eigen indicatoren opstellen bijvoorbeeld voor:

 • Doorlooptijd, wachttijd, de mate van gebruik richtlijnen (procesindicatoren)
 • Klanttevredenheid, het behandelgemiddelde (resultaatindicatoren).
 • Daarnaast zijn er landelijke indicatoren zoals vanuit de PREM, de spiegelinformatie van de zorgverzekeraars, de PROM’s in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF).

 

Voorbeelden SMART doelstellingen:

Organisatie

 • In periode wordt X% van de patiënten na aanmelding binnen X uur ingepland. 
 • De algemene fysiotherapie groeit jaarlijks met een extra XX patiënten.
 • In de periode XX% vermindering van kosten ten opzichte van periode

Personeel

 • Medewerker X heeft de opleiding voor handtherapie met goed resultaat afgerond voor dd-mm-jj.
 • In periode bij de interne dossiercheck voldoet X% van deze dossier aan de richtlijn dossiervoering 2019

Kwaliteit

 • In 2020 bedraagt de behandelindex minimaal: XX en maximaal XX
 • In periode is het algemene beoordelingscijfer bij de PREM minimaal gelijk of hoger dan de benchmark

(X = praktijknorm)