Nieuws

Samenvatting zorginkoopbeleid zorgverzekeraars fysiotherapie 2020

03 september 2019

Deze samenvatting is door Fys’Optima gemaakt t.b.v. haar partners. Omdat we we ook een maatschappelijke rol vervullen in de wereld van de fysiotherapie delen we dit document met iedereen die hiervoor belangstelling heeft.

Ook wanneer je geen Fys’Optimapartner bent en vragen/opmerkingen hebt m.b.t. zorginkoop 2020, schroom dan niet om contact op te nemen. 

Verzekeraars en hun marktaandeel

Op volgorde van grootte van de zorgverzekeraar concerns d.d. 10 mei 2019 staan verderop de inkoopvoorwaarden voor contractering in 2020 opgesomd.

Verzekeraars en hun marktaandeel

 

Verzekeraars per dominante werkgebied

Verzekeraars per dominante werkgebied

Voor wie meer zorgverzekeraarsinformatie wenst:

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/zorgverzekering/

 

Verzekeraars en hun zorginkoopbeleid

Zilverenkruis Achmea (29% marktaandeel)

Bestaat uit de labels:

Avero, De Friesland, FBTO, Interpolis, OZF, ProLife, Zilveren Kruis, ZieZo

 

Zilveren Kruis Achmea

Belangrijk: Buiten de provincie Friesland is dit tevens het contract van De Friesland zorgverzekering. Je ontvangt voor de bij de Friesland verzekerde patiënt het tarief uit je Zilveren Kruis overeenkomst. In Friesland kunnen praktijken enkel een contract met De Friesland afsluiten, zij krijgen dan ook voor alle ZKA patiënten dat tarief uitbetaald, horend bij hun contract van De Friesland

Zilveren Kruis Achmea hanteert de PLUS overeenkomst.

Voorwaarden:

 • Behandelindex is > 56 en < 113. (bij minder dan 10 verschillende patiënten is een behandelindex berekenen niet responsief en is alleen een basis contract mogelijk)
 • Een uitzet van 70% (van ZKA patiënten) van de PREM. De praktijk scoort minimaal een 8. GEEN verplicht respons;
 • De praktijk levert data aan voor de LDF; Landelijke Database Fysiotherapie.
 • De praktijk staat ingeschreven voor een plus overeenkomst bij het KNGF of Keurmerk fysiotherapie. Inschrijftermijn: 21 juni 2019 tot 10 juli 2019 17:00
 • De praktijk ondergaat met goed gevolg een visitatie vóór 1 november 2019 en scoort op alle onderwerpen minimaal een 3.
 • Alle werkzame fysiotherapeuten hebben in 2019 al 2 maal intervisie (nieuwe praktijken) gevolgd en 3 maal in 2020.

 

Basis: Behandelindex: iedereen kan een contract afsluiten. Je komt in aanmerking voor een beheersaudit bij bi van >115. Geen PREM verplichting.

 

De Friesland Zorgverzekeraar (onderdeel van Achmea)

Belangrijk: De praktijk gevestigd in het primaire zorggebied van DFZ voor de bij het Zilveren Kruis verzekerde patiënt het tarief van De Friesland overeenkomst.

De Friesland hanteert een 3* overeenkomst wanneer:

 • De behandelindexen >39 en <101.
 • De praktijk werkt structureel samen met minimaal een (huis)arts en een andere paramedicus - niet zijnde een fysiotherapeut - hetzij binnen hetzij buiten de eigen praktijk. Deze samenwerking is schriftelijk vastgelegd. Er is aantoonbaar sprake van een periodiek overleg over specifieke aandoeningen, individuele casuïstiek en de organisatie van de zorg rond de patiënt.
 • De praktijk werkt met de PREM en heeft een 8 of hoger over de laatste 12 maanden.
 • De praktijk heeft schriftelijk vastgelegd wat de uitkomsten zijn van het klantervaringen onderzoek. Naar aanleiding van die uitkomsten heeft de praktijk verbetermogelijkheden vastgesteld. Deze zijn eveneens schriftelijk vastgelegd, evenals welke acties hierop zijn genomen dan wel worden ondernomen.
 • Minimaal op 2 avonden tot na 19.00 open en / of tussen 9.00 en 12.00 op zaterdag.
 • Binnen 2 werkdagen een eerste consult voor patiënten.

Daarnaast hanteert de Friesland de contractvormen basis, 1* en 2*

Basis is de landelijke behandelindex en uitzet van de PREM.

Basis: BI: :150. Verplichte PREM
1*:
BI: >119 en <151, of <40. Verplichte PREM
2*:
BI>100 en <121. Verplichte PREM

 

Coöperatie VGZ UA (marktaandeel 23,3%)

Bestaat uit de labels:

Bewuzt, IZA, IZZ, United Consumers Collectief, UMC, Univé, VGZ, Zekur

VGZ hanteert de intensief overeenkomst. (Deze contracten zijn reeds getekend en lopen nog door in 2020)

 • De praktijk heeft een behandelindex van >39 en <100;
 • Voor een intensief contract lopende het jaar is minimaal 1 Good Practices vanuit 1 van VGZ’s alliantiepartners Zorg1 of Fysio topics vereist;
 • De praktijk ondergaat een zorgplan praktijk audit uitgevoerd door 1 van de alliantiepartners (Fys’Optima werkt samen met IVAK);
 • De aanvraag kan reeds gedaan worden en éénmaal per kwartaal wordt dit beoordeeld;
 • VGZ laat de PREM verplichting volledig vervallen in 2020.

VGZ hanteert daarnaast een verbeter, basis en generiek A en B contract.

 • Verbeter: BI > 150. Geen PREM verplichting;
 • Basis: BI 120 – 149. Geen PREM verplichting;
 • Generiek B: BI <40 of 100 t/m 119. Geen PREM verplichting;
 • Generiek A: BI ≥40 t/m ≤99. Geen PREM verplichting

 

CZ (marktaandeel 20,4%)

Bestaat uit de labels:

CZ, Just, Nationale Nederlanden, OHRA

 

CZ hanteert de transparantiemodule.

Voorwaarden:

 • Aanvraag binnen op 15 september 2019 bij de afdeling relatiebeheer zorgverleners;
 • Je praktijk heeft in 2019 minimaal een A of B overeenkomst;
 • Behandelindex is >83 en <117;
 • Uitzetpercentage PREM bij 70% van je patiënten met een gemiddelde respons van 25 stuk per fysiotherapeut;
 • MDS (Minimale Data Set) aanlevering met betrekking tot de lage rug en COPD vanuit je EPD;
 • Je praktijk voldoet aan minimaal 2 van de 4 gestelde eisen: Parkinsonnet, ClaudicatioNet, Lymfeoedeem of bekkenfysiotherapie;
 • Je praktijk verzamelt continue data van het fysiotherapeutisch handelen, dossiervoering en het gebruik van meetinstrumenten (outcome) en de data (op het niveau van de therapeut, de praktijk en het netwerk) staan aantoonbaar (middels externe audit of visitatie) centraal in de kwaliteitscyclus (PDCA).

 

Daarnaast heeft CZ een A, B, C contract.

 • A: BI < 41 - > 105 (bij >115 beheers audit mogelijk) PREM 60% uitzet.
 • B: BI <150 (bij >116 beheers audit mogelijk) PREM 50% uitzet.
 • C: Geen BI. PREM vrijwillig.

Voor alle contracten zijn Parkinsonnet en Claudicatio normeisen om deze populatie te mogen behandelen. CVA (centraal vasculair accident => hersenbloeding of herseninfarct) minimaal 5 patiënten.

 

Coöperatie Menzis U.A.  (marktaandeel 13,2%)

Bestaat uit de labels:

AnderZorg, HEMA, Menzis, PMA Collectief

 

Menzis hanteert de Profiel 3 overeenkomst.

 • Behandelindex is >79 en <116;
 • De praktijk heeft minimaal 1 verbijzondering/specialisatie;
 • De praktijk heeft de afgelopen 2 jaar een Profiel 3 contract gehad;
 • De praktijk heeft een schriftelijk vastgelegd samenwerkingsverband voor mono- of multidisciplinair samenwerken. De vorm en overleggen moeten gestructureerd zijn en vastgelegd middels notulen. Daarbij moet een duidelijke inhoud aanwezig zijn;
 • Aangesloten zijn bij ClaudicatioNet en Parkinsonnet indien men deze populatie wil behandelen;
 • De praktijk zet PREM uit zonder een verplichte minimale uitzet;
 • De praktijk is bereid zich te laten toetsen op methodisch handelen. (Hierover staan geen duidelijke voorwaarden.)
 • Praktijken die al een profiel 3 overeenkomst hadden en die in afwachting van de nieuwe voorwaarden geen nieuw SKMZ Plus/ETF auditcertificaat hebben aangevraagd, krijgen alsnog tot 1 oktober 2019 de tijd om dit auditcertificaat te behalen of zich aan te sluiten bij Zorg1.

 

Daarnaast hanteert Menzis een Profiel 1 en 2 overeenkomst. Mogelijke selectiebeheersaudit: >120

 • Profiel 2: BI > 79 en < 121. Verplichte PREM.
 • Profiel 1: BI > 120 en < 150. Geen verplichte PREM.

 

DSW (marktaandeel 4,1%)

Bestaat uit de labels:

DSW, InTwente, Stad Holland

 

DSW hanteert 1 contract vorm. Stelt geen eisen aan BI of PREM

 

ENO (1,1%) / Zorg&Zekerheid (2,8%)(kopen gezamenlijk in)

ENO / Zorg&Zekerheid  hanteren het D of 3* contract.

 • Behandelindex is <110.
 • PREM wordt ingezet ter verbetering van kwaliteit blijkt uit jaarverslag.
 • Er is 1 verschil in contracteren. ENO eist 2 dagdelen avond openstelling. Z&Z heeft deze voorwaarde niet.
 • HKZ of NEN-EN 15224 certificering
 • Parkinsonnet en Claudicationet indien men deze populatie wil behandelen.
 • De PREM wordt ingezet met als doel kwaliteitsverbetering zoals zichtbaar wordt uit het kwaliteitsjaarverslag van de praktijk, hierop is tevens een PDCA aantoonbaar aanwezig.
 • De praktijk heeft een HBO Master of science en tenminste 50% van de Ft's biedt verbijzondering of minimaal 3 verbijzonderingen per praktijk.
 • Geïmplementeerde samenwerkingsafspraken met ten minste 1 andere discipline welke schriftelijk vastgelegd en tevens leiden tot substitutie van zorg.

Daarnaast hanteert ENO / Zorg&Zekerheid het A, B/1*, C/2* contract

 • A: BI: <150. PREM niet verplicht.
 • B/1*: BI: <120. PREM niet verplicht.
 • C/2*: BI: <120. PREM ingezet ter verbetering van kwaliteit blijkt uit jaarverslag. ENO eist tevens 2 avonden of dagdeel weekend openstelling.

ONVZ (marktaandeel 2,6%)

Bestaat uit de labels: ONVZ, PNO Zorg, VVAA


ASR (marktaandeel 1,9%)

Bestaat uit de verzekeraars:

De Amersfoortse, Ditzo,

ASR

ASR hanteert 1 contractvorm. Stelt geen eisen aan BI of PREM

IptiQ (marktaandeel 1,2%)

Bestaat uit de verzekeraars:

Besured, National Academic, Promovendum