Nieuws

Update privacyverklaring (Bijlage 10.1.8 uit het handboek)

01 oktober 2020

Bijlage 10.1.8 privacyverklaring in het handboek is vanwege de deze rechten vanuit de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) aangepast, omdat rechten voor de cliënt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de privacyverklaring moeten staan. 

Per 1 juli is de Wabvpz van kracht. De wet is een Nederlandse wet die aanvullend is op de Europese privacywet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

 

Met de Wabvpz verwerven patiënten het recht om kosteloos het eigen dossier elektronisch in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen. Ook moet de mogelijkheid geboden worden in te zien wie het dossier heeft bekeken (logging)

Niet alle aangekondigde nieuwe verplichtingen van de Wabvpz treden per 1 juli in werking. De verplichting om gespecificeerde toestemming te vragen aan de patiënt en de verplichting om die toestemming te registreren, zijn tot nader order uitgesteld.

Het recht op (gratis) elektronische inzage

Patiënten hebben vanaf 1 juli het recht op (gratis) elektronische inzage in hun dossier. Ook hebben zij het recht op een elektronisch afschrift daarvan. Dit is bepaald in de Wabvpz een aanvulling van de rechten vanuit de AVG

De wet stelt geen eisen aan de vorm waarin elektronische inzage wordt verleend. Dus het recht van de patiënt op elektronische inzage houdt niet per definitie in dat de inzage online (via internet) moet worden verleend. 

 

Praktijk kan elektronische inzage verlenen door:

  • een online portaal waar patiënten op kunnen inloggen  OF
  • een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) OF
  • digitaal inzien dossier op de praktijk en/of een digitaal afschrift van het dossier.

Geldt het (elektronisch) inzagerecht voor het volledige dossier?

Het recht van een patiënt op inzage is niet onbeperkt. Volgens de WGBO heeft een patiënt geen recht op inzage in zijn medisch dossier voor zover dat in strijd komt met de persoonlijke levenssfeer van een ander. 

 

Recht ouders op (elektronisch) inzage in het dossier van hun kinderen

Op grond van de Wabvpz hebben ouders (met ouderlijk gezag) recht op elektronische inzage in en een elektronische kopie van het medisch dossier van een patiënt dat jonger is dan 12 jaar. 

Voor ouders van kinderen van 12-16 jaar wordt elektronische inzage toegekend als hun kind daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. 

Is het kind ouder dan 16 jaar, dan mag alleen met toestemming van de minderjarige informatie uit het dossier worden verstrekt. Het is aan het kind zelf om inzage aan de ouders te geven. 

 

Wanneer een letselschade advocaat of jurist namens het slachtoffer het dossier opvraagt, dan wordt de belangenbehartiger gezien als zijnde het slachtoffer zelf.  

Dus heeft hij/zij recht op (gratis) elektronische inzage in hun dossier en/of een elektronisch afschrift daarvan.

Download hier Bijlage 10.1.8 privacyverklaring