Zorg1

Wat zijn Zorg1 behandelplannen?

Een Zorg1 behandelplan houdt in dat er gewerkt wordt met een vaste indeling in profielen op basis van zorgzwaarte |(stratified care), een vaste set klinimetrie (de minimale dataset) en een vaste prijs per profiel. De praktijk/therapeut is vrij om het zorgplan in te vullen zoals zij dat vindt passen bij de patient. 

Download hier de Factsheet Zorg1 Algemeen

Voor de meest gestelde vragen over Zorg1 kijk je op: FAQ op de website van Zorg1.

 

Zorg1 kosten voor de praktijk bestaan uit:

1. Eénmalige aansluitkosten

Zorgprogramma #1 €800,-
Zorgprogramma #2 €600,-
Zorgprogramma #3 €300,-
Zorgprogramma #4 €150,-

2. Jaarlijkse algemene- en productkosten  (gratis)

Fys'Optimapartners betalen geen jaarlijkse algemene- en productkosten en besparen hiermee € 1.300,- excl. btw in 2021.

3. Per behandeltraject 2% afdracht aan Zorg1. Zorg1 heeft hier een plafond aan gekoppeld:

<10 fysiotherapeuten 170 trajecten
10-19 fysiotherapeuten 350 trajecten
20-29 fysiotherapeuten 600 trajecten
>50 fysiotherapeuten 1400 trajecten

Zorg1 visitatie (via IVAK)
1x in de 2 jaar vindt er een visitatie plaats (verplicht).  Fys'Optimapartnerprijs € 665,- exclusief btw. 

 

Voordelen voor de praktijk

Fys'Optimapartner krijgt 100% korting op de jaarlijkse kosten: Normaal € 1300,00 per jaar

Hoger tarief bij zorgverzekeraars: VGZ intensief / Menzis profiel3

 

Aanmeldprocedure
Fys'Optimapartners die geinteresseerd zijn melden zich bij Wibo Langeveld via wibo@zorg1.nl

Facturatie
Facturatie van de eenmalige kosten wordt verzorgd door Zorg1.