HKZ-certificering

Het HKZ-certificeringtraject wordt opgestart middels een introductiedocument en een startgesprek met de coach. De praktijk krijgt een vaste coach/begeleider vanuit Fys’Optima. De kosten voor begeleiding en onderhoud zijn een onderdeel van de jaarlijkse bijdrage.

Wat kun je verwachten?

  • Praktijk werkt de door Fys’Optima aangereikte procesbeschrijvingen uit en krijgt hierop feedback van de coach.
  • Toegang tot het digitale kwaliteitshandboek waarin per hoofdstuk beschreven staat waar minimaal aan voldaan moet worden.

De structuur en beschrijvingen in het kwaliteitshandboek, de begeleiding van de coach op procedures in de hoofdstukken en de vragen die met de coach besproken kunnen worden, maken het voor de praktijk op eenvoudige wijze mogelijk te komen tot een werkbaar kwaliteitsmanagementsysteem. Zodra de praktijk klaar is voor auditering, volgt er een interne audit op de praktijk, door een auditor van IVAK. Naar aanleiding hiervan krijgt de praktijk feedback, waarbij eventuele laatste aanpassingen gemaakt kunnen worden en puntjes op de i worden gezet. Eventuele tekortkomingen dienen binnen 3 maanden te worden opgelost.

Daarna vindt er een certificeringsaudit plaats door een door Fys’Optima gecontracteerd audit bureau.

Naast bovenstaande begeleiding is het eventueel mogelijk om ook begeleiding op locatie te krijgen. Daarnaast is het ook mogelijk dat er bij de externe certificeringsaudit begeleiding vanuit Fys’Optima aanwezig is.

Na de certificering

  • Automatische updates van het centrale kwaliteitshandboek
  • Jaarlijkse Fys’Optima audit op de praktijk
  • Indien gekozen voor HKZ: eens per 3 jaar de externe HKZ-audit. In dat jaar vindt dan geen Fys’Optima audit plaats

Na certificering ontvangt elke fysiotherapeut binnen de praktijk, die kwaliteit/HKZ implementeert, 20 accreditatiepunten voor het kwaliteitsdeel van het KRF. Interne audits worden altijd op beheersniveau uitgevoerd.