ZorgTopics audit

De coöperatie Zorgtopics is in 2023 opgericht en ontstaan vanuit Zorg1 en FysioTopics die al ruim 10 jaar actief zijn in de fysiotherapeutische zorg met de ontwikkeling van zorgplannen en innovatie. De coöperatie telt ongeveer 5.000 actieve fysiotherapeuten. Door de krachten te bundelen gelooft Zorgtopics erin dat zij meer impact kunnen maken voor hun leden en een relevante en krachtige partij kunnen zijn voor de samenwerkingspartners in de zorg.

Binnen het kwaliteitsdenken van Zorgtopics nemen de zorgplannen een relevante rol in. Het werken met zorgplannen geeft richting aan het handelen van de fysiotherapeut. Het zorgplan ondersteunt de fysiotherapeut in het maken van de juiste beslissingen en geeft handvatten voor een passend behandelplan.

Na aanmelding worden praktijken gedurende 6 maanden ondersteund bij het implementeren van de zorgplannen. Hierin wordt intensief naar de data gekeken en wordt de praktijk meegenomen in de gedachten en onderbouwing van de zorgplannen. De praktijk krijgt gedurende het hele lidmaatschap toegang tot E-learings. Er zijn verschillende E-learnings voor de praktijkeigenaar, de fysiotherapeuten en de back/front office medewerker. 

Zodra de dataverzameling en implementatie van de inhoudelijke zorgplannen op orde te zijn geeft Zorgtopics door aan de zorgverzekeraar(s) dat je klaar bent om een addendum te ontvangen.

HealthCare Auditing (HCA) voert vanaf de oprichting van Zorgtopics de Zorgplan Praktijkaudits en de Zorgtopics modules uit ten behoeve van de aangesloten Zorgtopics praktijken. 

Kosten

De kosten voor deelname aan ZorgTopics bedragen:

900 euro (excl. btw) eenmalige instapbijdrage
450 euro (excl. btw) praktijkbijdrage per jaar
140 euro (excl. btw) per fysiotherapeut in dienst per jaar

De kosten voor de HCA audit bedragen:

300 euro (excl. btw) voor de ZorgTopics audit         

150 euro (incl. btw) per ZorgTopics Module

Voor SKF leden kan deze audit door HCA worden aangeboden als aanvulling op de SKF visitatie en worden op dezelfde dag uitgevoerd zodat er geen extra reiskosten of uren berekend hoeven te worden.

ZorgTopics is met HCA overeengekomen dat audits en modules ook digitaal kunnen worden uitgevoerd.