Apparatuuronderhoud

Als praktijk investeer je in je praktijkinrichting met allerlei soorten apparaten. Goed onderhoud aan apparatuur is echter van groot belang. Een goed georganiseerde praktijk heeft zijn onderhoud goed geregeld.

Voor het hebben van landelijke dekking en de mogelijkheid om te kiezen zijn uitstekende afspraken gemaakt met twee samenwerkingspartners.

Met beide partijen zijn de zelfde condities afgesproken.

Voordelen

In het contract kan fitnessapparatuur, krachtapparatuur, massagebanken en bewegingstrainers worden opgenomen.

  • Jaarlijks onderhoud, met keuringsstickers op de apparatuur
  • Binnen 24 uur digitaal onderhoudsrapport
  • Tussentijdse storingen worden binnen 48 uur opgelost, indien nodig met leenapparatuur
  • Telefonische ondersteuning tussen 07.00 uur en 19.00 uur
  • Niet merkgebonden 

Aanbod

Je treft geen gedifferentieerde prijzen aan per apparaat, maar een eenheidsprijs. Hierbij worden in de overeenkomst zoveel mogelijk alle apparaten opgenomen. Je betaalt geen voorrijkosten bij een contract van meer dan 10 apparaten per locatie.

  • € 27,00 per apparaat: 10 apparaten per locatie
  • € 21,00 per apparaat: 11 t/m 20 apparatenpenlocatie
  • € 17,00 per apparaat: meer dan 20 apparaten per locatie

Tussentijdse reparaties worden op basis van € 16,00 per kwartier en voorrijkosten (hoogte afhankelijk van de afstand) uitgevoerd. Alle prijzen zijn excl. BTW.

Zonder onderhoudscontract betaal je voorrijkosten en worden de reparaties op basis van € 19,00 per kwartier uitgevoerd.

--------------------------------------------------------------------------

Elektrische veiligheid NEN 3140 / NEN-EN-IEC 62353

Wanneer u een onderhoudscontract afsluit bij Fysio Repair, zal er tijdens het onderhoud ook een keuring op de elektrische apparatuur plaatsvinden. Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn.
 
De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140 (Laagspanningsinstallaties; Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud). Deze norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt.
Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft de norm voor dat elektrische apparaten periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.

Bij apparaten die op 230 volt werken wordt er een NEN 3140 veiligheidstest uitgevoerd. De testgegevens worden opgeslagen en verwerkt in het controle rapport. Bij goedkeuring wordt elk apparaat voorzien van een keuringssticker.

De keuring wordt uitgevoerd volgens de normering van HKZ.
 
Voor het keuren van elektrische apparaten bieden wij de NEN 3140 aan. Voor medische elektrische apparaten is er een aanvullende norm, die net even iets verder gaat: NEN-IEC 62353. Deze norm geldt voor apparaten die gebruikt worden in medische ruimten. Je kunt dan denken aan ziekenhuizen, zorginstellingen, maar ook fysiotherapiepraktijken.
 
Deze medische apparatuur welke in medische ruimten valt onder de keuringsplicht moeten op regelmatige basis worden gekeurd. De formele naam van de norm is: Medische elektrische toestellen – Periodiek testen en testen na reparatie van medische elektrische
toestellen. Onder de fysiotherapeutisch Medische apparatuur vallen apparaten waarmee met direct contact aan de patiënt wordt behandeld zoals Shockwave, Ultrageluid e.d.

 
Na de keuring ontvang u een rapport met de test gegevens, en uiteraard wordt het apparaat voorzien van een keuringssticker.

Bij vragen bel (036-5260553) of mail ons (info@fysio-repair.nl)

Prijs per keuring Medisch apparaat NEN-EN-IEC 62353 € 35,- excl. btw