Qualizorg

Qualiview (voorheen Fysio Prestatie Monitor FPM) is een online meetinstrument dat de kwaliteit van je fysiotherapeutische zorg meet onder de uitbehandelde patiënten. Met Qualiview heeft iedere Fys'Optima-partner een valide tool ter beschikking om de patiënttevredenheid te monitoren en daar waar nodig verbeteracties in te zetten. Daarnaast benchmarken we onderling en relateren we resultaten aan die van andere samenwerkingsverbanden.

​Inmiddels maken bijna 6.000 zorgorganisaties en 30.000 zorgverleners gebruik van één van de prestatie monitoren van Qualizorg, zoals Qualiview. Dit doet men ondertussen voor bijna alle eerste- en tweedelijns zorgdisciplines.

Voordeel voor Fys'Optima-partners

Omdat je als Fys'Optima-partner geen extra bijdrage betaalt voor het gebruik van Qualiview levert dit al snel een besparing op van:

  • € 132,50 per praktijk
  • € 132,50 per fysiotherapeut

Voorbeelden van besparingen per jaar:

  • 4 fysiotherapeuten: € 530,00
  • 6 fysiotherapeuten: €927,50
  • 10 fysiotherapeuten: € 1.325,00
  • 13 fysiotherapeuten: € 1.722,50
  • 15 fysiotherapeuten: € 2.120,00

Alle prijzen zijn incl. BTW