Qualizorg

Qualiview is een online meetinstrument dat de kwaliteit van je fysiotherapeutische zorg meet onder de uitbehandelde patiënten. Met Qualiview heeft iedere Fys'Optima-partner een valide tool ter beschikking om de patiënttevredenheid te monitoren en daar waar nodig verbeteracties in te zetten.

Benchmarken regionaal of landelijk
Qualizorg biedt Fys'Optimapartners de mogelijkheid de resultaten op landelijk en regionaal met elkaar te vergelijken. Maak hier gebruik van en en leer van elkaar!

Door Qualizorg collectief in te kopen is het gebruik van Qualizorg opgenomen in de Fys'Optima bijdrage. Als praktijk heb je dus geen extra kosten voor een PREM instrument.