Qualizorg

Qualiview (voorheen Fysio Prestatie Monitor FPM) is een online meetinstrument dat de kwaliteit van je fysiotherapeutische zorg meet onder de uitbehandelde patiënten. Met Qualiview heeft iedere Fys'Optima-partner een valide tool ter beschikking om de patiënttevredenheid te monitoren en daar waar nodig verbeteracties in te zetten. Daarnaast benchmarken we onderling en relateren we resultaten aan die van andere samenwerkingsverbanden.

​Inmiddels maken bijna 6.000 zorgorganisaties en 30.000 zorgverleners gebruik van één van de prestatie monitoren van Qualizorg, zoals Qualiview. Dit doet men ondertussen voor bijna alle eerste- en tweedelijns zorgdisciplines.

Voordeel voor Fys'Optima-partners

Omdat je als Fys'Optima-partner geen extra bijdrage betaalt voor het gebruik van Qualiview levert dit al snel een besparing op van:

  • € 132,50 per praktijk
  • € 132,50 per fysiotherapeut

Voorbeelden van besparingen per jaar:

  • 4 fysiotherapeuten: € 530,00
  • 6 fysiotherapeuten: € 927,50
  • 10 fysiotherapeuten: € 1.325,00
  • 13 fysiotherapeuten: € 1.722,50
  • 15 fysiotherapeuten: € 2.120,00

Alle prijzen zijn incl. BTW

 

Qualiview Direct: hogere respons met wachtkamerbevraging

Je streeft naar een zo hoog mogelijke respons op je vragenlijsten. Wat daarbij helpt, is om patiënten direct na de behandeling te vragen de vragenlijst in te vullen. De behandeling zit dan nog vers in het geheugen.

Qualiview Direct  biedt nu de mogelijkheid de vragenlijst direct na behandeling op locatie, bijvoorbeeld in de wachtkamer, in te laten vullen.

Qualiview Direct is geschikt voor alle doelgroepen. Hiermee bereik je ook het deel van jouw patiënten zonder internet of e-mailadres, bijvoorbeeld ouderen, die je nu hooguit met een schriftelijke uitvraging kunt bereiken. Hierdoor krijg je ook inzicht in de ervaring van deze groepen met de door jou verleende zorg en kun je hierdoor jouw dienstverlening verder verbeteren. 

Qualiview Direct is dus de mogelijkheid om de patiënt op de praktijk de vragenlijst in te laten vullen en voortaan een standaard mogelijkheid zonder extra kosten.